;
13.12.2019 12.00
Sähkömarkkinat

Raportti: Nopea taajuusreservi – Ratkaisu pohjoismaiseen inertiahaasteeseen

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet sidosryhmäraportin uudesta reservituotteesta, nopeasta taajuusreservistä (Fast Frequency Reserve, FFR). Nopea taajuusreservi on tarkoitettu pienen inertian tilanteiden hallintaan ja se otetaan käyttöön kesällä 2020.

Pienen inertian tilanteet ovat yleistyneet pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Ajoittain inertian määrä on niin pieni, että nykyiset reservituotteet eivät ole enää riittävän nopeita. Tämän vuoksi pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat parhaillaan ottamassa käyttöön nopeaa taajuusreserviä pienen inertian tilanteiden hallintaan. Reservin on tarkoitus olla käytössä kesällä 2020.

Nyt julkaistussa raportissa kuvataan, miksi nopeaa taajuusreserviä tarvitaan ja esitellään lyhyesti reservin tekniset vaatimukset. Raportti sisältää myös arvion ensi vuonna tarvittavan nopean taajuusreservin määrästä.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet aloittaa hankkimalla nopea taajuusreservi kansallisilta markkinoilta, jotta reservi saadaan käyttöön mahdollisimman pian. Tavoitteena on myöhemmin pyrkiä rakentamaan yhteinen pohjoismainen markkina. Vuonna 2020 hankintavelvoite jakautuu kantaverkkoyhtiöiden kesken seuraavasti: Energinet 14 %, Fingrid 20 %, Statnett 42 % ja Svenska kraftnät 24 %. Raporttiin on myös sisällytetty lyhyt kuvaus eri maiden FFR-markkinoista.

Katso myös parhaillaan käynnissä oleva julkinen kuuleminen nopean taajuusreservin ehdoista ja edellytyksistä (sulkeutuu 20.12). Lisää tietoa nopeasta taajuusreservistä löytyy omalta sivultaan Fingridin internetsivujen sähkömarkkinat-osiosta.

Lisätiedot:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5188