;
22.11.2019 13.59
Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen nopean taajuusreservin ehdoista ja edellytyksistä

Fingrid on käynnistänyt julkisen kuulemisen ehdotuksista, jotka koskevat nopean taajuusreservin hankintaan ja todentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vastuita. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridille viimeistään 20.12.2019.

Fingrid on laatinut ehdotukset uuden reservituotteen, nopean taajuusreservin (FFR), ehdoista ja edellytyksistä sekä dokumentin reservikohteiden teknisten vaatimusten todentamisesta ja hyväksyttämisprosessista. Edellä mainituissa dokumenteissa viitataan Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto –ohjeeseen ja Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin, ja ne ovat siten myös osa kuultavana olevaa kokonaisuutta. Ehdoissa viitattu Reaaliaikainen tiedonvaihto –sovellusohje on päivitetty jo aiemmin vastaamaan 18.1.2019 voimaan tullutta yhteistä eurooppalaista tiedonvaihtoa koskevaa vaatimusta (KORRR). Kuuleminen on suunnattu reservitoimittajille ja reservimarkkinoista kiinnostuneille.

Lausunnot pyydetään lähettämään oheisella lausuntolomakkeella sähköpostiosoitteeseen: reservit[at]fingrid.fi viimeistään 20.12.2019. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”FFR ehtojen konsultaatio”.

Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset.

Lisätiedot:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5188

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi, puh. 030 395 4171

Pia Ruokolainen, Fingrid, pia.ruokolainen[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5105

Liitteet:

Ehdot ja edellytykset nopean taajuusreservin FFR-toimittajalle
Lausuntolomake
Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
Fingridin reservikaupankäynti ja -tiedonvaihto-ohje
Nopean taajuusreservin FFR teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi

Sanaselitys:

Nopea taajuusreservi (Fast Frequency Reserve, FFR) on uusi pienen inertian tilanteiden hallintaan tarkoitettu reservituote. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat parhaillaan nopean taajuusreservin käyttöönottoa. Nopea taajuusreservi on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2020.

Lue lisää nopeasta taajuusreservistä omalta sivultaan Fingridin internetsivujen sähkömarkkinat-osiosta.