;
2.12.2019 15.49
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Euroopan komissio on myöntänyt CrossFlex -joustoresurssihankevalmistelulle Project of Common Interest -statuksen

Euroopan komissio on myöntänyt lokakuun 31. päivänä CrossFlex -joustoresurssihankevalmistelulle Project of Common Interest -statuksen. CrossFlex on Fingridin sekä Viron ja Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiöiden hankeaihio, jonka tavoitteena on edistää hajautettujen resurssien tarjoaman jouston laajamittaista hyödyntämistä paikallisesti, kansallisesti ja Suomen ja Ahvenanmaan sekä toisaalta Suomen ja Viron välillä.

Hankkeet, joilla on PCI-status, voivat hakea rahoitustukea älyverkkoinvestointeihin sekä niihin liittyviin selvityksiin Connecting Europe Facility- eli CEF Energy -rahoitushauista.

Fingrid käy parhaillaan keskusteluja viime kesänä hankevalmisteluun kutsuttujen toimijoiden kanssa hankekonsortion muodostamiseksi alkuvuodesta sekä samalla CrossFlex-hankkeen lopullisen laajuuden ja tavoitteiden määrittämiseksi. Tavoitteena on, että CrossFlex-hankkeeseen liittyvien investointien tekniseen suunnitteluun ja selvitystarpeisiin haetaan vuoden 2020 aikana CEF-rahoitusta (CEF, connecting Europe Facility). CrossFlex-hankkeen teknisen suunnitteluvaiheen tavoitteena on määritellä tekniset vaatimukset ja ratkaisut, joiden avulla joustoresurssit toisaalta pystyvät tarjoamaan erityyppisiä palveluita sähköverkoston hallinnan tarpeisiin eri sähköenergiajärjestelmien välillä, ja jotka toisaalta mahdollistavat resurssien integroimisen joustomarkkina-alustoihin palveluiden tarjoamiseksi eri toimijoille.

Lisätiedot:

Tuomas Rauhala, Fingrid, puh. 030 395 5197

Lisätietoa aiheesta myös:

Komission uutinen neljännestä PCI-hankelistasta > https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-projects#content-heading-2

Aiempi tiedote aiheesta > https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2019/yhteistyokumppanit-joustoresurssihankkeeseen-valittu/

Tietoa aiheesta Fingridin www-sivuilla > https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-tulevaisuus/joustoresurssihanke/

Tuomas Rauhalan haastattelu aiheesta > https://www.fingridlehti.fi/joustomarkkinat-puhtaampaa-energiaa/