;
26.6.2019 16.12
Sähkömarkkinat

Yhteistyökumppanit joustoresurssihankkeeseen valittu

Fingridin, Eleringin ja Kraftnät Ålandin keväällä käynnistämä joustoresurssihanke etenee. Fingrid on valinnut hankkeen valmistelun seuraavaan vaiheeseen 10 kumppania. Keskeisenä valintaperusteena oli esitettyjen investointien tekninen potentiaali tuottaa erityyppisiä ja monipuolisia joustoresurssipalveluita. Valittujen kumppaneiden nimet julkaistaan myöhemmin kesällä.

Ylikansallisen joustoresurssihankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian verkkoon liittämistä ja voimajärjestelmän jouston määrän kasvattamista joustoresursseihin ja älyverkkoratkaisuihin liittyvien investointien avulla.

Fingrid vastaanotti eri teollisuuden aloilta 14 hakemusta toukokuun alussa avattuun hakuun, jossa haimme yhteistyökumppaneita ylikansallisen joustoresurssihankkeen valmisteluun. Vastaanotettujen hakemusten laatu oli lyhyestä hakuajasta huolimatta hyvä ja kaikkien ehdotusten taustalta löytyi kokemusta aiemmista laajemmista joustoresursseihin liittyneistä selvitys- tai pilottihankkeista.

”Hakemusten painopiste oli selkeästi erilaisissa energiavarastoihin pohjautuvissa joustoresurssiratkaisuissa, mutta investointien luonne, teho- ja energiakapasiteetti sekä niillä mahdollisesti tarjottavat erilaiset palvelut niin verkkoyhtiöiden kuin loppukäyttäjien tarpeisiin vaihtelivat merkittävästi hakemusten välillä”, kertoo hankkeen vetäjä, yksikön päällikkö Tuomas Rauhala Fingridistä.

Hakemusten perusteella Fingrid on valinnut joustoresurssihankkeen valmistelun seuraavaan vaiheeseen 10 toimijaa. Keskeisenä valintaperusteena valituille hakemuksille yhteistä on esitettyjen investointien tekninen potentiaali tuottaa erityyppisiä ja monipuolisia joustoresurssipalveluita. Valituille hakemuksille yhteiseksi tekijäksi muodostui myös ehdotettujen investointien vaikutus sähkön loppukäyttäjien toimitusvarmuuteen. Eri hankekokonaisuuksien keskinäinen synergia mahdollistikin ennakoitua useamman hakemuksen valitsemisen.

Lisätietoja hankevalmistelun etenemisestä julkaistaan myöhemmin kesällä PCI-statushakemuksen käsittelyn edetessä.

Lisätietoja hankkeesta:

Yksikön päällikkö Tuomas Rauhala, Fingrid, tuomas.rauhala[at]fingrid.fi, puh. 040 506 4695

Aiempi tiedotteemme aiheesta >