;
7.12.2015 14.00
Ajankohtaista, Projektit

Fingridin työturvallisuusseminaarin teemana oli työturvallisuuden hyvät käytännöt

Vantaan Flamingossa oli 3.12.2015 koolla Fingridin palvelutoimittajien ja omaa henkilöstöä miettimässä, miten parannetaan työmaiden turvallisuutta ja jaetaan työturvallisuuteen liittyviä hyviä ideoita ja käytäntöjä. Työturvallisuudessa Fingridin tavoitteena on nolla tapaturmaa ja se, että kaikki lähtevät päivän päätteeksi työmailtamme terveenä kotiin. Tilaisuuteen osallistui lähes sata henkilöä. 

Ajankohtaiskatsaus
Rakentamispäällikkö Keijo Välimaan ajankohtaiskatsaus käsitteli siirtokapasiteetin varmistamisen keskeisiä toimenpiteitä vuodelle 2016, verkkotietojärjestelmä Elviksen valmistumista, ja sen viimeisten toimintojen käyttöönottoa ja jatkokehitystä. Keijo esitteli myös kunnonhallinnan hankkeen Kunnonhallinta 2020, jonka visiona on 20 % varmempi kantaverkko vuonna 2020. Fingridin investointistrategian mukaisesti kantaverkon kehittäminen ja kunnossapito etenevät lähivuosina useiden sähköasema- ja voimajohtohankkeiden voimin. 

Työturvallisuuden tilannekatsaus Fingridin työmailta ja työturvallisuuden kehityshanke   
Erikoisasiantuntija Karri Koskinen kertoi esityksessään, että Fingridin työmailla on sattunut palvelutoimittajille vuoden 2015 aikana14 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Näistä suurin osa on ollut liukastumisia ja kompastumisia, mutta osalla tapaturmista olisi saattanut olla vakavammatkin seuraukset. Vaaratilanteita on aiheuttanut purkutyöt ja vaaralliset työtavat asennettaessa ja purettaessa lisätyömaadoituksia. Siksi on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota turvallisiin työtapoihin. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Fingridin palvelutoimittajat ovat sitoutuneita työturvallisuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen, jonka huomasi myös työturvallisuus-seminaarin suuresta osanottajamäärästä. Karri Koskinen halusikin kiittää osallistujia aktiivisesta työturvallisuustyöstä vuoden 2015 aikana.

Sähkö- ja magneettikentät Fingridin työmailla
Projektipäällikkö Mika Penttilän esityksen taustalla on EU-direktiivi, joka määrittelee vähimmäisvaatimukset, joilla suojellaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, esimerkiksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta riskeiltä. Direktiivi on saatettava voimaan viimeistään 1.7.2016. Työnantajan velvollisuutena on arvioida riskit ja toteuttaa toimenpiteet, joilla sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat riskit poistetaan, tai huolehtia että riskit ovat mahdollisimman vähäiset. 

Mobiiliraportointi Fingridin työmailla
Tulevaisuus on jo täällä, vakuutti asiakkuusvastaava Timo Kronlöf Nordsafety Oy:stä. Fingridin työmailla käytetään Nordsafety-raportointijärjestelmää, jota on kehitetty huimaa vauhtia eteenpäin. Sovelluksen uusien ominaisuuksien avulla työmaiden tiedonkeruu on jalostunut tiedon analysointiin, tiedon määrä on lisääntynyt ja laatu parantanut. Työvälineet ja -menetelmät kulkevat taskussa mukana, ja turvallisuustilannetta voi seurata lähes reaaliaikaisesti. 

Palvelutoimittajan näkökulma – Työturvallisuuden hyvät käytännöt

Päivän aikana puheenvuoron käyttivät myös turvallisuuspäällikkö Päivi Koskela ABB Oy:stä ja projektipäällikkö Ville Peijariniemi Empower PN Oy:stä.

Päivi Koskela esitteli turvallisuustilastoja työturvallisuuden haasteita ABB:n näkökulmasta. Päivin esityksessä korostettiin yrityksen johdon sitoutumisen tärkeyttä työturvallisuuden kehittämisessä ja muistutettiin, että työturvallisuus on yhteistyötä. Päivi Koskelan esitykseen voit tutustua täällä.

Ville Peijariniemen
mukaan Empower PN Oy:n painopiste on ennakoivassa turvallisuusjohtamisessa, eikä työturvallisuudessa tehdä kompromisseja. Turvallisuuden eteen tehdyt panostukset tuottavat myös tulosta, tapaturmataajuus on pienentynyt vuosittain 30 % vuodesta 2012 lähtien. Ville Peijariniemen esitykseen voit tutustua täällä.

Tilaisuuden ryhmäkeskusteluissa ideoitiin aiheesta: Miten työturvallisuuden vaatimukset jalkautetaan käytäntöön? Jokainen ryhmä teki ehdotuksia, kuinka hyviä toimintatapoja voidaan jakaa kaikilla työmailla. Ehdotusten toteutumisesta ja jatkokehityksestä kerrotaan lisää Fingridin myöhemmissä tilaisuuksissa. 

Päivän päätteeksi jaettiin rakentamisen ja kunnossapidon työturvallisuuspalkinto. Ensimmäisen kerran jaettavan palkinnon sai Mika Ahosmäki TLT-Building Oy:stä. Mika on ollut esimerkillinen, työturvallisuuden huomioiva ja positiivinen voimajohtoprojektien työmaapäällikkö. Mika on ottanut omatoimisesti mobiiliraportoinnin käyttöön Hovinpaikka-Kontiolahti voimajohtohankkeessa, ja edesauttanut järjestelmän kehittämisessä. Mikan johtamalla työmaalla ei ole sattunut yhtään työtapaturmaa.


Kuvassa vasemmalta oikealle Keijo Välimaa, Mika Ahosmäki ja Karri Koskinen.

Lisätietoja:
Karri Koskinen, erikoisasiantuntija, turvallisuus
puh. 030 395 5205