;
24.1.2024 12.14
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Vaalasta Joroisiin kulkevan Järvilinja-voimajohdon rakentaminen etenee

Fingrid on aloittanut 300 kilometriä pitkän Järvilinja-voimajohdon rakentamisen. Valtioneuvosto myönsi uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon rakentamiselle lunastusluvan 21.12.2023, ja työt etenevät nyt useassa eri vaiheessa koko johtoreitin pituudella. Järvilinja mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon ja vahvistaa sähkön siirtokapasiteettia.

Uuden Järvilinjaksi kutsutun päävoimansiirtoyhteyden rakentaminen Vaalasta Joroisiin on edennyt toteutusvaiheeseen. Valtioneuvosto myönsi Järvilinjan rakentamiselle lunastusluvan 21.12.2023. Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten alueille sijoittuvien uusien voimajohtojen yhteispituus on noin 300 kilometriä. Hankekokonaisuuteen sisältyy myös kahdeksan sähköasemien laajennus- ja perusparannusprojektia.

Järvilinjan kokonaisuus kasvattaa merkittävästi kantaverkon pohjoiseteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia, mikä mahdollistaa uusia investointeja energiantuotantoon ja -kulutukseen Itä-Suomen alueella. Uuden yhteyden avulla varmistetaan osaltaan yhtenäinen sähkön hinta koko Suomessa.

Lähes kolmensadan miljoonan euron investoinnin vielä käynnistämättömät rakennustyöt alkavat kuluvan talven ja tulevan kevään aikana. Monivaiheisen hankekokonaisuuden ja uuden itäisen sähkönsiirron pääväylän käyttöönotto ajoittuu vuoden 2026 loppuun.

Fingridille voi antaa palautetta hankkeeseen liittyen Fingridin verkkosivujen kautta: www.fingrid.fi (www.fingrid.fi/jarvilinja).

Fingrid Oyj:ssä lisätietoja hankkeen rakentamisen osalta antaa projektipäällikkö Tommi Olsson ja maanlunastuskysymyksiin vastaa vanhempi asiantuntija Mikko Kuoppala.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi