;
31.5.2024 12.19
Ajankohtaista

Sähkön alkuperätakuupalvelun hintoja korotetaan 1.7.2024 alkaen

Finextra Oy nostaa sähkön alkuperätakuiden myönnön, tuonnin ja viennin yksikköhintoja 1.7.2024 alkaen. Heinäkuun 2024 alusta alkaen myönnön yksikköhinta on 0,006 €/MWh (1.1.-30.6.2024 yksikköhinta on 0,0055 €/MWh) ja sekä tuonnin että viennin hinta 0,004 €/MWh (1.1.- 30.6.2024 hinta on 0.003 €/MWh). Korotus ei koske muita yksikköhintoja. 

Hinnoittelun muutosten syy on Finextra Oy:lle aiheutuvat ennakoimattomat lisäkulut, joita ei voitu kohtuudella ennakoida vuoden 2024 hinnoittelusta päätettäessä. 

Merkittävimpiä ennakoimattomia kuluja ovat aiheuttaneet AIB:n (Association of Issuing Bodies) Hubin uuden tiedonsiirtoformaatin V80 käyttöönotto, Hubin alustan uusiminen sekä vuonna 2025 käyttöönotettavan tiedonsiirtoformaatin V81 projektin käynnistäminen. Kahdesta viimeksi mainitusta AIB teki päätöksen vasta, kun Finextra Oy oli jo päättänyt vuoden 2024 hinnoittelustaan. 

Finextra Oy läpäisi hyväksytysti AIB:n tekemän teknisen auditoinnin ennen V80-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoa. AIB:n tiedonsiirtoformaatin määrittelyssä tuli kuitenkin myöhemmin esille epätarkkuuksia, mikä aiheutti ongelmia alkuperätakuiden ulkomaansiirroissa ja siten vaati lisätoimenpiteitä. Tiedonsiirtoformaatin virheet korjattiin ja ulkomaansiirrot ovat toimineet sen jälkeen normaalisti.

Sähkön alkuperätakuun palvelusopimuksen liitteenä olevan Standard Terms and Conditions (STC) kohdan 9 ”Fees” mukaan Finextra Oy:llä on oikeus muuttaa maksuja kesken vuotta, jos palvelujen sisältö muuttuu olennaisesti tai mikäli ilmenee ylimääräisiä kustannuksia, joita ei ole voitu kohtuudella ennakoida vuotuisen hinnaston päivityksen yhteydessä. 

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kaija Niskala (kaija.niskala@fingrid.fi, 030 395 5147)