;
4.4.2024 14.04
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset päivitetään tänä vuonna. Uudistuksilla varmistetaan sähköjärjestelmän korkeaa käyttövarmuutta. Julkinen kuuleminen aiheesta jatkuu 30.4. saakka, ja esittelemme uudistuksia lisäksi asiakastilaisuudessamme 11.4.

Fingrid päivittää voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ja SJV2019. Päivitettyjen verkkosääntöjen luonnosversiot ovat kuultavana 30.4.2024 saakka, ja sidosryhmillä on nyt mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä verkkosääntöjen nykyisestä ja muuttuvasta sisällöstä.

Verkkosäännöissä on esitetty Suomen sähköjärjestelmään liitettäviin voimalaitoksiin ja sähkövarastoihin kohdistuvat tekniset vaatimukset. Päivityksessä verkkosääntöihin on tehty lukuisia muutoksia ja täydennyksiä, joilla Fingrid pyrkii varmistamaan sähköjärjestelmän korkean käyttövarmuuden keskellä energiamurrosta, jossa perinteisten voimalaitosten rinnalle ja tilalle tulee yhä enemmän suuntaajakytkettyä tuotantoa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa sekä sähkövarastoja. Uudet vaatimukset kohdistuvat mm. laitosten säätöominaisuuksiin, ohjaamiseen ja testaamiseen sekä toimintaan häiriötilanteissa.

Julkisen kuulemisen jälkeen Fingrid saattaa kommenttien perusteella viimeistellyt verkkosäännöt Energiavirastolle vahvistettavaksi. Energiavirasto järjestää verkkosäännöistä oman kuulemisensa kesällä 2024. Energiaviraston vahvistusta päivitetyille verkkosäännöille tavoitellaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kuulemisen kohteena olevat verkkosääntöluonnokset VJV2024 ja SJV2024 ovat saatavilla Fingridin verkkosivuilta: Voimalaitoksia ja sähkövarastoja koskevien järjestelmäteknisten vaatimusten päivitys 2024 - Fingrid

Järjestämme esittelytilaisuuden verkkosääntöpäivityksestä torstaina 11.4.2024. 
Osallistu tapahtumaan Teams-yhteydellä >

Lisätiedot: 

Lasse Linnamaa, Fingrid Oyj, puh. 040 700 0021. 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi