;
29.2.2024 13.51
Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen itsenäisestä aggregoinnista automaattisen taajuuden palautusreservin markkinoilla

Fingrid käynnistää kuulemisen reservitoimittajien ehdoista ja edellytyksistä koskien automaattisen taajuuden palautusreservin itsenäistä aggregointia. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 29.3. mennessä. Tervetuloa myös aiheesta järjestettävään webinaarin 11.3.

Fingrid käynnistää kuulemisen valmistelemistaan reservitoimittajien ehtojen ja edellytysten muutosehdotuksista koskien automaattisen taajuuden palautusreservin itsenäistä aggregointia. Kuultavana on seuraava dokumentti, jonka on suunniteltu astuvan voimaan loppuvuodesta 2024:

  • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle (tunnus: FG-2024/171)

aFRR-toimittajien ehtojen ja edellytysten muutokset liittyvät aggregointimahdollisuuksien laajentamiseen. Niihin ehdotetaan lisättävän, että reservitoimittaja voi toimia reserviresurssin avoimena toimittajana tai tasevastaavana, itsenäisenä aggregaattorina tai sopimuksellisena reservitoimittajana tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi esitetään otettavan käyttöön sähkömarkkinalain muutosten (497/2023) edellyttämä itsenäiseen aggregointiin liittyvä korvauksen laskentamenetelmä eli kompensaatiomalli.

Keskeiset ehtomuutokset on kuvattu oheisessa taustadokumentissa. Lisäksi uusista tiedonvaihdon vaatimuksista on koostettu luonnosdokumentti ehtokuulemisen tueksi. Ehtodokumentista, taustadokumentista ja tiedonvaihdon ohjeen luonnosdokumentista on koostettu epäviralliset englanninkieliset käännökset.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin viimeistään 29.3. oheisella lausuntolomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi. Pyydämme otsikoimaan sähköpostin: "Kuuleminen aFRR-reservitoimittajien ehtomuutoksista 2/2024". Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja edellytykset ja toimittaa ne Energiavirastolle vahvistettavaksi.

Ehtokuulemisesta järjestettiin webinaari maanantaina 11.3. klo 13–14. Webinaarin materiaali on katsottavissa täältä.

Lisätiedot:

Itsenäinen aggregaattori: Suvi Peltoketo, Fingrid, puh. +358 30 395 5360
aFRR-markkinat: Joonas Muikku, Fingrid, puh. +358 30 395 4324
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tiedostot liitteenä:

Ladattavat tiedostot:

Taustadokumentti itsenäisen aggregoinnin aFRR-ehtomuutoksista.pdf
BSP-ehtojen kuuleminen 2024 lausuntolomake.docx
Liite 1 Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle.pdf
Luonnos Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen muutoksista koskien automaattista taajuuden palautusreserviä (aFRR).pdf
Liite 1 Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle muutosmerkinnöin.pdf
Background document - Public Consultation of changes to terms and conditions of aFRR Unofficial English translation.pdf
Attachment 1 Terms and conditions for providers of automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR) Unofficial English translation.pdf
Draft of changes to Fingrid’s Reserve Trading and Information Exchange guideline regarding aFRR Unofficial English translation.pdf