;
2.1.2024 14.36
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Asiakastarve ja Energiaviraston uusi valvontamalli määrittävät investointeja kantaverkkoon

Säänneltyä sähköverkkotoimintaa ja sen tuottoa valvova Energiavirasto on antanut päätöksen sähkön kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevista menetelmistä kuudennelle 1.1.2024 – 31.12.2027 ja seitsemännelle 1.1.2028 – 31.12.2031 valvontajaksolle. Fingrid on antamissaan lausunnoissa esittänyt näkemyksensä Energiaviraston julkaisemiin valvontamenetelmiä koskeviin suuntaviivoihin sekä loppuvuonna esitettyihin eri valvontapäätösluonnoksiin.

Fingridin arvion mukaan päätös valvontamenetelmistä on merkittävä heikennys vuodenvaihteessa päättyneeseen sähkön kantaverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton valvontamenetelmään. Kantaverkon rakentamisen ja kehittämisen tarve ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi sekä vihreän siirtymän investointihankkeiden mahdollistamiseksi kasvaa. Fingrid jatkaa historiansa suurimman investointiohjelmansa toteuttamista, mutta arvioi tulevien kantaverkkoinvestointiensa kannattavuutta Energiaviraston asettamien uusien valvontamenetelmien myötä.

Vuoden 2023 loppuun päättyneet valvontamenetelmät loivat edellytykset Euroopan edullisimmille kantaverkkomaksuille, sähköjärjestelmän korkealle käyttövarmuudelle ja uusiutuvan sähköntuotannon nopealle kasvulle.  Lisäksi Suomen kantaverkko on alan vertailuissa huippukunnossa ja sähköjärjestelmä on yksi Euroopan puhtaimmista. Fingridin kantaverkko mahdollistaa vihreän siirtymän teollisia hankkeita ja on tärkeä kansallinen kilpailukykytekijä.

Fingrid katsoo, että valvontamallia koskevan päätöksen valmistelussa vaikutusten arviointi on ollut puutteellista ja esitettyyn päätökseen liittyy edelleen tulkinnanvaraisia asioita. Fingridin tavoitteena on ratkaisu, joka mahdollistaisi kantaverkon kehittämisen myös jatkossa niin, että vihreän siirtymän satojen miljardien investoinnit Suomeen voivat toteutua suunnitellusti. Siksi Fingrid tulee hakemaan muutosta Energiaviraston päätökseen markkinaoikeudessa. 

Lisätietoja:

Jukka Metsälä, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 40 563 3756, jukka.metsala@fingrid.fi