;
2.1.2024 15:46
Aktuellt, Pressmeddelanden

Kundbehovet och Energimyndighetens nya tillsynsmodell fastställer investeringarna i stamnätverket

Energimyndigheten som övervakar den reglerade elnätsverksamheten och dess avkastning har fattat beslut om metoder för att fastställa intäktsnivån för nätinnehavares stamnätsverksamhet under den sjätte (1.1.2024–31.12.2027) och sjunde (1.1.2028–31.12.2031) tillsynsperioden. Fingrid har i sina utlåtanden angett sin syn på de riktlinjer för tillsynsmetoder och olika beslutsutkast angående tillsynen som Energimyndigheten har publicerat i slutet av året.

Enligt Fingrids bedömning innebär beslutet att metoden för tillsyn av rimliga intäkter inom stamnätsverksamhet, som avslutades vid årsskiftet, kommer att försvagas betydligt. Detta trots att det finns ett växande behov av utbyggnad och utveckling av stamnätet för att uppnå klimat- och miljömålen samt för att möjliggöra projekt för investeringar i grön omställning. Fingrid kommer att fortsätta att genomföra sitt största investeringsprogram genom tiderna, men utvärderar lönsamheten för sina framtida nätinvesteringar med de nya tillsynsmetoderna som fastställts av Energimyndigheten.

De tillsynsmetoder som gällde fram till slutet av 2023 skapade förutsättningar för Europas lägsta stamnätsavgifter, hög driftsäkerhet i elsystemet samt en snabb tillväxt av förnybar elproduktion.  Dessutom framgår det i branschjämförelen att Finlands stamnät är i utmärkt skick och att elsystemet är ett av Europas renaste. Fingrids stamnät öppnar för industriprojekt inom grön omställning och är en viktig internationell konkurrenskraftsfaktor.

Fingrid anser att bedömningen av tillsynsmodellens konsekvenser har varit bristfällig under förberedandet av beslutet, och i det presenterade beslutet finns det saker som fortfarande är öppna för tolkning. Fingrids mål är en lösning där stamnätet även i fortsättningen kan utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att genomföra de planerade investeringarna på hundratals miljarder euro i Finlands gröna omställning. Därför avser Fingrid att överklaga Energimyndighetens beslut till marknadsdomstolen. 

Mer information:

Jukka Metsälä, ekonomi- och finansieringsdirektör, Fingrid Oyj, tfn. +358 40 563 3756, jukka.metsala@fingrid.fi