;
4.12.2023 15.05
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Yhteispohjoismainen julkaisu tuuli- ja aurinkovoiman mahdollisuuksista reservimarkkinoilla

Pohjoismainen sähköjärjestelmä muuttuu, kun yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan uusiutuvilla tuotantomuodoilla. Tämä aiheuttaa haasteita sähköjärjestelmälle, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia. Nykyään sähköjärjestelmän reservejä tuotetaan pääasiassa helposti pätöteholtaan säädettävillä tuotantomuodoilla, esimerkiksi vesivoimalla. Vaihtelevien tuotantomuotojen, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, osuus reservimarkkinoilla on vähäinen. Tuuli- ja aurinkovoimalla on kuitenkin liiketoimintamahdollisuuksia reservimarkkinoilla, jotka ovat tärkeässä roolissa vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt julkaisevat yhteisen tietopaketin, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa pohjoismaisista reservimarkkinoista ja siten helpottaa tuuli- ja aurinkovoiman osallistumista niille. Dokumentissa eritellään myös neljän Pohjoismaan toimenpiteitä tuuli- ja aurinkovoiman osallistumisen edistämiseksi.

Jokainen kantaverkkoyhtiö järjestää kansallisen webinaarin, jossa esitellään dokumentin sisältöä. Tapahtumissa sidosryhmät voivat myös esittää kysymyksiä ja esittää omia näkemyksiään mahdollisuuksista ja haasteista, jotka liittyvät vaihtelevan tuotannon saamiseen reservimarkkinoille. Lisätiedot webinaareista julkaistaan jokaisen kantaverkkoyhtiön sivuilla lähiaikoina.

Pohjoismainen julkaisu (englanniksi)

Lisätiedot: Jukka Kakkonen, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 5334

Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi.