;
2.10.2023 10.18
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Vaalasta Joroisiin kulkevan Järvilinja-voimajohdon rakentaminen alkaa

Fingrid aloittaa 300 kilometriä pitkän Järvilinja-voimajohdon rakentamisen syksyllä 2023. Voimajohto sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten alueille. Se mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon ja vahvistaa sähkön siirtokapasiteettia.

Fingrid on hakenut valtioneuvostolta lunastuslupaa sähkönsiirron pääyhteydelle, Järvilinjalle. Hankkeen tärkeyden takia Fingrid on päättänyt aloittaa voimajohtoalueen puustonpoiston ja johdon rakentamisen perustustyöt niiden maanomistajien mailla, jotka ovat tehneet voimajohdon suunnittelun aikana Fingridin kanssa sopimuksen suostumisesta ennakkohaltuunottoon.

Puuston poisto ja perustustyöt aloitetaan loka-marraskuun aikana Kajaanin, Iisalmen ja Lapinlahden välisellä alueella. Työvaiheiden aloituksella pyritään alkavan talvikauden täysimittaiseen hyödyntämiseen. Järvilinja on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä.

Järvilinjan avulla edistetään Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla uusiutuvan energiantuotannon liittäminen sähkönsiirron kantaverkkoon. Se on osaltaan varmistamassa, että Suomi pysyy yhtenä sähkönhinnan markkina-alueena, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa. 

Fingridille voi antaa palautetta hankkeen suunnittelusta osoitteessa: www.fingrid.fi/kantaverkko/rakentaminen/anna-palautetta-hankkeista/

Hankkeen verkkosivut: www.fingrid.fi/jarvilinja/

Lisätietoja hankkeesta:

Tommi Olsson, projektipäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4151

Maanlunastukseen liittyvät kysymykset:

Mikko Kuoppala, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5220
Eero Kujanen, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5190

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi