;
22.9.2023 12.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tarkennus sähkön alkuperätakuun arviointilaitoksen tekemän todentamisen voimaantulopäivään

Sähkön alkuperätakuun piiriin hakeutuvien voimalaitosten paikan päällä tapahtuvan todentamisen voimaantulo tarkentuu: todennus on jatkossa voimassa todentamistodistuksen antamisesta eli todennustodistuksen allekirjoituspäivästä alkaen.

Sähkön alkuperätakuun todentamistapoja on useita. Voimalaitoksia koskeva todentamisen voimaantuloon liittyvä tarkennus koskee Energiaviraston hyväksymän arviointilaitoksen suorittamaa energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden todentamista. 

Energiaviraston Fingridille antaman ohjeistuksen mukaan alkuperätakuulakia tulee tulkita siten, että todennus on voimassa todentamistodistuksen allekirjoituspäivästä alkaen. Alkuperätakuita voidaan siten myöntää energialle, joka on tuotettu todennustodistuksen allekirjoituspäivänä ja sen jälkeen. Energiaviraston linjaus johtaa siihen, ettei arviointilaitosten suorittamissa todennuksissa takautuva todentaminen ole enää mahdollista. Muiden alkuperätakuiden todennustapojen, kuten esimerkiksi EECS-todennuksen myöntämiskriteerit säilyvät ennallaan.

Fingrid tulee jatkossa soveltamaan Energiaviraston linjausta ja myöntää jatkossa alkuperätakuita vasta todennustodistuksen allekirjoituspäivästä lähtien siitä huolimatta, että voimalaitos on voinut olla kaikkien määräysten mukainen jo ennen tätä päivämäärää.

Energiaviraston ohjeistuksen mukainen toimintamalli voi estää sähkön alkuperätakuun ja ostosopimuksen yhteenliittämisen voimalaitoksen sähköntuotannon alkamisesta lähtien (ns. PPA-sopimukset). Fingrid pitää lainsäädännön tarkentamista todennustodistuksen voimaatulohetken osalta tärkeänä, jotta lainsäädännön tulkinnanvaraisuus tältä osin poistettaisiin.

Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan Energiaviraston ohjeistuksen rekisteröitäessä voimalaitoksia Finextran hallinnoimaan sähkön alkuperätakuurekisteriin.

Lisätiedot:

Kirsi Salmivaara, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5227
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa voimalaitoksen rekisteröinnistä sähkön alkuperätakuurekisteriin > 

Lisätietoa Energiaviraston todentajaohjeesta >

Sanaselityksiä:

Sähkön alkuperätakuun sertifikaatin avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä, ydinvoimalla tai tehokkaalla yhteistuotannolla. Sähkönmyyjän, sähköntuottajan ja sähköä käyttävän teollisuuden tulee varmentaa sähkön sertifikaatti alkuperätakuurekisterissä.

PPA-sopimus, Power Purchase Agreement: Pitkäaikainen sähkönostosopimus, jossa tyypillisesti suuri sähkönkäyttäjä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10 vuoden ajan.