;
23.1.2023 10.38
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Siirtoperusteisen kapasiteetin laskentamenetelmän arviointijakso käynnistyy

Uuden pohjoismaisen siirtoperusteisen (flow-based) kapasiteetin laskentamenetelmän toimivuutta arvioidaan 12.12.2022 käynnistyneellä kolmen kuukauden arviointijaksolla.

Ennen käyttöönottoa siirtoperusteista kapasiteetin laskentamenetelmää testataan nykyisen menetelmän rinnalla vähintään vuoden ajan. Rinnakkaisajojen aikana julkaistaan päivittäin uudella menetelmällä lasketut siirtorajoitteet sekä viikoittain markkinasimulointien tulokset, joissa uudella menetelmällä saatuja tuloksia verrataan toteutuneisiin markkinatuloksiin. Uuden menetelmän käyttöönotto toteutuu aikaisintaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Yksi osa rinnakkaisajoja on alkuvaiheessa kirjoitettava kolmen kuukauden tarkastelujakson kattava arviointiraportti, jossa arvioidaan uuden menetelmän toimivuutta ja joka toimitetaan hyväksyttäväksi pohjoismaisille energiaviranomaisille. Raportista järjestetään kuuleminen sidosryhmille ennen sen toimittamista viranomaisille.

Markkinasimuloinnit ovat olleet keskeytyneet kesäkuusta 2022 alkaen simulointityökalun toimimattomuuden vuoksi. Nyt simulointeja on pystytty jatkamaan sähköpörssien tarjoamalla vaihtoehtoisella ratkaisulla.

Markkinasimulointien jatkuminen mahdollistaa arviointiraportin kolmen kuukauden tarkastelujakson käynnistämisen. Tarkastelujakson alkamispäiväksi on sovittu 12.12.2022 (viikko 50). Arviointiraportin sidosryhmäkuulemisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tarkastelujakson kahden ensimmäisen viikon (viikot 50, 51) tulokset on julkaistu pohjoismaisen alueellisen koordinointikeskuksen Nordic RCC:n sivuilta: Simulation Results - Nordic Regional Security Coordinator (nordic-rcc.net )>

Lisätietoja siirtoperusteisen kapasiteetinlaskennan pohjoismaisesta projektista ja rinnakkaisajoista löytyy Nordic RCC:n sivuilta, josta löytyy myös rekisteröitymislinkki projektin postituslistalle.

Linkki: https://nordic-rcc.net/flow-based/

Lisätietoja:

Meri Viikari, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4458

Aiempi tiedote aiheesta >