;
21.11.2022 11.42
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisen flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotto viivästyy

Pohjoismaisen flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotto viivästyy. Käyttöönotto on aikaisintaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ulkoisen rinnakkaisajon markkinasimulaatiotuloksia saadaan aikaisintaan tammikuussa 2023.

Pohjoismaisen flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän ulkoinen rinnakkaisajo ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Eurooppalainen simulaatiotyökalu (Simulation Facility) on ollut poissa käytöstä kesäkuusta alkaen, joten markkinasimulointeja ei ole pystytty toteuttamaan. Lisäksi kapasiteetinlaskentaprosessissa on ollut epävakautta, joten energiaviranomaisten asettamien suorituskykymittareiden (KPI, Key Performace Indicators) vaatimuksia ei ole kaikilta osin saavutettu.

Käyttöönottoaikataulua on arvioitu uudelleen ja aikaisin mahdollinen flow based -menetelmän käyttöönottoajankohta on vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Eurooppalaisen simulaatiotyökalun käytettävyysongelmien vuoksi Pohjoismaissa toimivat sähköpörssit kehittävät vaihtoehtoista ratkaisua ulkoisen rinnakkaisajon markkinatulosten simulointiin. Tavoitteena on, että ulkoinen rinnakkaisajo päästään aloittamaan ennen vuodenvaihdetta, jolloin markkinasimulaatiotulosten aikaisin mahdollinen julkaisuajankohta on tammikuu 2023.

Lisätietoa: https://nordic-rcc.net/updatesnewsletters/

Lisätietoa:
Satu Viljainen, Fingrid Oyj, p. +358 40 707 1511
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi