;
28.6.2023 14.44
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Sähköverkon siirtokeskeytysten aikainen tuulivoimatuotannon enimmäismäärä nousee aiemmin ilmoitetusta

Fingrid on löytänyt yhdessä tuulivoimalatoimittajien kanssa ratkaisuja, joilla sähköverkon siirtokeskeytyksien ajaksi länsirannikolle asetettua normaalia pienempää tuotantotasoa pystytään nostamaan.

Fingrid tiedotti toukokuussa asettavansa länsirannikon tuulivoimatuotannolle kesän ja syksyn siirtokeskeytysten ajaksi normaalia pienemmän tuotantotason enimmäismäärän verkon vakauden varmistamiseksi. Tätä tasoa pystytään nyt nostamaan yhteistyössä tuulivoimalatoimittajien kanssa löydettyjen ratkaisujen avulla.

Olemme yhteistyössä asiakkaiden ja tuulivoimalaitosten toimittajien kanssa selvittäneet laitosten säätöominaisuuksien vaikutuksia ja hakeneet ratkaisuja laitosten jännitteensäädön toiminnan parantamiseksi keskeytys- ja häiriötilanteissa. Tarkentuneiden analyysien perusteella siirtokeskeytysten aikainen sähköntuotanto voi olla alueen tuulen voimakkuudesta riippuen noin 1 600 megawattia pienempi suhteessa asennettuun kapasiteettiin. Toukokuussa ilmoitimme täksi luvuksi 2 000 megawattia, joten uusien analyysien perusteella sähköntuotannon huipputeho voi olla noin 400 megawattia aiemmin ilmoitettua suurempi.

Tuotannon enimmäismäärään vaikuttaa merkittävästi tuulivoimalaitoksissa käytettävän teknologian toiminta. Voimalaitosten säätöjärjestelmistä saatujen tarkempien tietojen perusteella olemme voineet tarkastella tarkemmin tuulivoimalaitosten jännitteensäädön toimintaa keskeytys- ja häiriötilanteissa. Selvitysten perusteella on tunnistettu ominaisuuksia, jotka parantavat jännitteensäädön toimintaa keskeytys- ja häiriötilanteissa ja edelleen mahdollistavat aiempaa ilmoitettua suuremman tuotantotehon keskeytystilanteissa.

Fingrid jatkaa aktiivisesti selvityksiä asiakkaiden ja voimalaitostoimittajien kanssa löytääkseen ratkaisuja suuntaajakytkettyjen laitosten toiminnan parantamiseksi ja mahdollisten haittojen välttämiseksi länsirannikolla keskeytys- ja häiriötilanteissa.

Lisätietoja:

Tuomas Rauhala, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5197
Antti-Juhani Nikkilä, vanhempi asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5142
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiempi tiedote aiheesta:
Tuulivoimatuotannon enimmäismäärää pienennetään länsirannikolla ajoittain lähikuukausien siirtokeskeytysten aikana

Lisätietoa siirtokeskeytyksistä Fingrid-lehdestä