;
25.5.2023 09.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Tuulivoimatuotannon enimmäismäärää pienennetään länsirannikolla ajoittain lähikuukausien siirtokeskeytysten aikana

Fingrid asettaa länsirannikon tuulivoimatuotannolle normaalia tasoa pienemmän enimmäismäärän lähikuukausina suoritettavien siirtokeskeytysten ajaksi. Käytännössä muutos koskee ennen kaikkea siirtokeskeytysten aikaisia tuulivoiman huipputuotantotilanteita. Toimenpiteillä varmistetaan verkon vakautta ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tuulivoimatuottajien kanssa.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on varmistaa sähköjärjestelmän vakaus. Kesällä ja syksyllä länsirannikolla 400 kilovoltin verkossa tehdään lukuisia muutostöitä ja rakennetaan uusia sähköasemia. Nämä työt edellyttävät sähkön siirtokeskeytyksiä, joiden hallittu toteutus puolestaan edellyttää toimenpiteitä sähköverkon vakauden varmistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Fingrid asettaa länsirannikon alueelle normaalia pienemmän sähköntuotannon enimmäismäärän, mikä vaikuttaa tuotetun sähkön määrään erityisesti korkean tuulivoimatuotannon ajanjaksoina.

Sähköntuotannon alueellinen mukauttaminen kestää joitakin viikkoja. Siirtokeskeytysten aikainen sähköntuotanto voi olla alueen tuulen voimakkuudesta riippuen hetkellisesti jopa 2 000 megawattia pienempi suhteessa asennettuun kapasiteettiin. Tuotannon enimmäismäärä asetetaan nyt pienemmäksi kuin aiemmin helmikuussa julkaistussa markkinatiedotteessa arvioitiin, mikä johtuu keskeytyksiin liittyvien selvitysten uusista tuloksista.

Taustalla voimakas tuotannon kasvu ja uusi teknologia

Tarve mukauttaa alueellisen sähköntuotannon enimmäismäärää siirtokeskeytysten aikana johtuu tuulivoimatuotannon voimakkaasta kasvusta länsirannikolla. Alueelle on syntynyt huomattava määrä puhdasta, uusiutuvaa tuotantoa. Tuotannon voimakas alueellinen keskittyminen voi haastaa normaalista poikkeavissa käyttötilanteissa siirtoverkon vakautta erityisesti, ennen kuin alueen uudet verkkoinvestoinnit valmistuvat vuosina 2025, 2027 ja 2028. Tuulivoimatuotantoa on liitetty länsirannikon alueelle siirtoverkon tyypillisten käyttötilanteiden mahdollistamissa rajoissa, ja uusia investointeja alueen siirtoverkkoon on samalla käynnistetty kiihtyvään tahtiin.

Tuotannon enimmäismäärään vaikuttaa verkon siirtokeskeytysten lisäksi myös tuulivoimalaitoksissa käytettävän teknologian toiminta. Niin sanotun suuntaajateknologian laajamittainen hyödyntäminen siirtoverkoissa on kansainvälisestikin uutta ja teknologian yleistyessä voimakkaasti uusia haasteita ja niihin liittyviä ratkaisuja nousee säännöllisesti esiin. Loppukeväästä valmistuneiden laskelmien perusteella kesällä toteuttavien siirtokeskeytysten vaikutukset sähköntuotannon enimmäismäärään länsirannikolla ovatkin alkuvuodesta arvioitua suurempia. Täsmentyneiden analyysien perusteella voimalaitosten jännitteensäädössä todettujen puutteiden vuoksi voi syntyä jännitteen heiluntaa ja mahdollisesti haittaa muille verkkoon liittyjille. Fingrid tekee aktiivisesti selvityksiä asiakkaiden ja voimalaitostoimittajien kanssa löytääkseen ratkaisuja jännitteensäädön toiminnan parantamiseksi ja mahdollisten haittojen välttämiseksi länsirannikolla keskeytys- ja häiriötilanteissa.

Poikkeustilanteet kuten tarvittavat keskeytykset ja mahdolliset häiriötilanteet edellyttävät siis nyt tuotannon enimmäismäärän asettamista, ja viime kädessä esimerkiksi häiriötilanteissa mahdollisesti myös hetkellistä tuotannon rajoittamista.

Lisätietoja:

Tuomas Rauhala, johtaja, Fingrid, puh. puh 030 395 5197
Timo Kaukonen, suunnittelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4228 (siirtokeskeytykset)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Kartta länsirannikon alueesta

Käynnissä olevia ja seuraavan viikon aikana alkavia siirtokeskeytyksiä voi seurata Fingridin internet-sivujen siirtokeskeytykset-sivulta 

Aiemmin tiedotettua aiheesta:

Fingrid varmistaa sähköjärjestelmän ja voimalaitosten toimivuuden rajoittamalla toistaiseksi uuden tuotannon liittämistä kantaverkkoon länsirannikolla

Fingrid-lehden artikkeleita aiheesta:

Aurinko- ja tuulivoiman suuri osuus vaatii toimia verkon stabiiliuden varmistamiseksi

Sähköjärjestelmän modernisointi muuttaa Suomea

 

tuulivoima.JPG