;
3.7.2023 15.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismainen mFRR-energiamarkkina käyttöön alkuvuonna 2025

Kuten aiemmin on tiedotettu, automatisoidun pohjoismaisen mFRR- energiamarkkinan käyttöönotto viivästyy. Uusi käyttöönottopäivä on suunniteltu alkuvuoteen 2025. Tasehallintahankkeen tarkempi aikataulu päivitetään alkusyksyn 2023 aikana.

Pohjoismainen mFRR-energiamarkkina on edellytys uuden pohjoismaisen tasehallintamallin toteutumiselle. Se auttaa varmistamaan, että olemme yhteensopivia ja valmiita liittymään eurooppalaisille reservimarkkina-alustoille MARIin ja PICASSOon vaarantamatta pohjoismaisen voimajärjestelmän käyttövarmuutta.

Tasehallintahankkeen tarkempi aikataulu on yhä työn alla ja se julkaistaan syyskuussa. 15 minuutin markkinoita tukevan Pohjoismaisen säätösähkömarkkinan (mFRR- energiamarkkinan) uusi aikataulu on vielä epävarma, koska Statnettin ja Svenska kraftnätin paikalliset järjestelmäkehitykset ovat pahasti myöhästyneet.

Kevään 2023 aikana tasehallintahankkeessa arvioitiin eri etenemisvaihtoehtoja. Lopulta päädyttiin siihen, että paras vaihtoehto on karsia Statnettin ja Svenska kraftnätin hyvin kunnianhimoisista suunnitelmista automatisoida tasehallintaansa ja käyttöönottaa 15 minuutin mFRR- energiamarkkina alkuvuodesta 2025 yksinkertaisemmalla tietojärjestelmätoteutuksella.  Tällä varmistamme siirtymisen 15 minuuttiin rajat ylittävässä kaupankäynnissä vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla. Statnett ja Svenska kraftnät ovat sitoutuneet IT-kehityksensä nopeuttamiseen ja paikallisten järjestelmiensä laajuuden merkittävään rajoittamiseen, jotta aikataulu pitää.  Kerromme yksityiskohdista lisää webinaarissa ja referenssiryhmässä syksyllä.

Tämä aikataulu ei valitettavasti tule mahdollistamaan pohjoismaista liittymistä MARI-alustalle derogaatioaikataulun mukaisesti (07/2024). PICASSO-alustalle on mahdollista liittyä yksitellen, ja Fingrid suunnittelee siihen liittymistä kesän 2024 aikana.

Järjestämme syksyllä webinaarin mFRR-energiamarkkinoiden muutoksista. Webinaarin tarkempi aikataulu selviää elokuussa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marina Nordström, Fingrid Oyj, 030 3954 284

Hankepäällikkö Karri Mäkelä, Fingrid Oyj, 030 3955 204

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi