;
14.2.2023 10.58
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Päivitetyt ehdotukset taajuuden vakautusreservien lisäominaisuuksista ja mitoituksesta

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt saivat joulukuussa 2022 sääntelyviranomaisilta muutospyynnön vahvistettavina oleviin käytön verkkosäännön (SO GL) mukaisiin ehdotuksiin taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksiksi ja mitoitusperiaatteiksi. Kantaverkkoyhtiöt ovat päivittäneet ehdotuksia sääntelyviranomaisilta saadun muutospyynnön perusteella ja toimittaneet liitteenä olevat päivitetyt ehdotukset sääntelyviranomaisille vahvistettaviksi.

Ehdotuksissa olevia taajuuden vakautusreservien teknisiin vaatimuksiin liittyviä kohtia on pyritty selkeyttämään sääntelyviranomaisilta saadun palautteen perusteella. Tämän lisäksi uusien vaatimusten käyttöönoton vaikutuksia reservitoimittajille ja -markkinoille on pyritty avaamaan paremmin. Teknisten vaatimusten varsinainen sisältö ei kuitenkaan muuttunut päivityksessä. Kantaverkkoyhtiöt odottavat saavansa sääntelyviranomaisten vahvistuspäätöksen viimeistään huhtikuun alussa.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat usean vuoden ajan kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D). Uusien vaatimusten tavoitteena on yhtenäistää tekniset vaatimukset Pohjoismaissa ja päivittää vaatimukset vastaamaan sähköjärjestelmän muutoksen asettamia tarpeita. Kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on aloittaa uusien vaatimusten käyttöönotto noin vuoden 2023 puolivälissä.

Lisätietoja:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188