;
6.5.2022 14.16
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen taajuuden vakautusreservien lisäominaisuuksista ja mitoituksesta sekä päivitetyt tekniset vaatimukset

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet julkisen kuulemisen taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksiin ja mitoitukseen liittyvistä ehdotuksista. Kuuleminen jatkuu 6.6.2022 asti.

 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet käytön verkkosäännön (SO GL) mukaisen julkisen kuulemisen taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksiin ja mitoitukseen liittyvistä ehdotuksista, jotka on päivitetty taajuuden vakautusreservien uusilla teknisillä vaatimuksilla.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat usean vuoden ajan kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D). Uusien vaatimusten tavoitteena on yhtenäistää tekniset vaatimukset Pohjoismaissa ja päivittää vaatimukset vastaamaan sähköjärjestelmän muutoksen asettamia tarpeita. Kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on aloittaa uusien vaatimusten käyttöönotto vuoden 2023 aikana.

Kuuleminen on alkanut 6.5. ja jatkuu 6.6. saakka.

Saadun palautteen perusteella kantaverkkoyhtiöt viimeistelevät ehdotukset ja toimittavat ne sääntelyviranomaisille vahvistettaviksi.

Ehdotukset sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta on julkaistu ENTSO-E:n sivuilla:

Päivitetty dokumentti uusista teknisistä vaatimuksista ja todentamisprosessista

Ehdotuksissa on kuvattu uusien teknisten vaatimusten keskeisin sisältö. Yksityiskohtainen kuvaus uusista vaatimuksista ja todentamisprosessista löytyy erillisestä dokumentista, johon pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt pyysivät sidosryhmiltä palautetta 15.3 – 11.4. Tämän lisäksi uusia vaatimuksia käytiin läpi sidosryhmätyöpajassa 28.3.

Kantaverkkoyhtiöt päivittivät vaatimuksia saamansa palautteen perusteella. Päivitetty versio uusista teknisistä vaatimuksista ja todentamisprosessista on julkaistu dokumentissa Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area ja kooste saadusta palautteesta ja kantaverkkoyhtiöiden vastine dokumentissa Response to Stakeholder Feedback on the Proposal of New Technical Requirements for FCR.

Lisätietoja:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

Liitteet: