;
1.2.2023 15.21
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Ohje tasevastaaville 15 minuutin tuotantosuunnitelmien toimittamiseen

Tasevastaavien tuotantosuunnitelmien toimitus uudistuu tänä keväänä 60 minuutista 15 minuuuttiin. Vartin tuotantosuunnitelmien lähettämistä voi testata helmi-maaliskuussa. Siirtymä uusiin suunnitelmiin alkaa huhtikuun lopulla, ja 22.5. alkaen tuotantosuunnitelmat toimitetaan yksinomaan 15 minuutin aikasarjoina.

Fingrid uudistaa vaatimuksiaan tasevastaavien toimittamille tuotantosuunnitelmille. Vaatimukset perustuvat sekä tasehallinnan että sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitystyön tarpeisiin. Jatkossa tasevastaavat toimittavat 15 minuutin tuotantosuunnitelmia nykyisten 60 minuutin suunnitelmien sijaan. Muutos astuu voimaan 22.5.2023, kun siirrytään 15 minuutin taseselvitysjaksoon.

Vartin tuotantosuunnitelmien toimittamisen testijakso pidetään 6.2.-31.3.2023. Testijakson jälkeen testausympäristöstä muodostetaan tuotantoympäristö ja mahdollisuus testisanomien toimittamiseen loppuu. Tämä ohjeistus kattaa testijakson lisäksi myös varsinaisten 15 minuutin tuotantosuunnitelmien toimittamisen joustavan siirtymän aikana sekä muutoksen astuttua voimaan. Huomioitavaa on, että testijakson aikana nykyisten 60 minuutin tuotantosuunnitelmien toimittaminen jatkuu normaalisti.

Aikataulu 15 minuutin tuotantosuunnitelmien toimittamiseen

6.2. - 31.3.2023

Testijakso - mahdollisuus testata 15 min. tuotantosuunnitelmien lähettämistä
Tasevastaavat voivat toimittaa tuotantosuunnitelmia 15 minuutin aikasarjoina Fingridin testijärjestelmään. Fingrid lähettää saapuneisiin sanomiin automaattisen kuittaussanoman.

24.4. - 21.5.2023

Siirtymäjakso - siirtymä 15 min. tuotantosuunnitelmiin alkaa

Tasevastaavat voivat toimittaa tuotantosuunnitelmia 15 min. tai 60 min. aikasarjoina.

22.5.2023

Muutos astuu voimaan – siirrytään 15 min. taseselvitysjaksoon

Tasevastaavat voivat toimittaa tuotantosuunnitelmia ainoastaan 15 minuutin aikasarjoina.

 

 

Tuotantosuunnitelmien lähettäminen

Vartin tuotantosuunnitelmia on mahdollista lähettää kahdella tavalla: ECP/EDX-tiedonvaihtoalustan kautta sekä perinteisenä EDI-sanomaliikenteenä. Vastaanotetusta tuotantosuunnitelmasta lähetetään automaattisesti kuittaussanoma.

Lisätiedot:

Teemu Väre, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tekninen ohje ja yleisiä ohjeita:

Tekninen ohjeistus >

ECP/EDX tiedonvaihtoalustaa koskevia yleisiä ohjeita >

EDI-sanomaliikenne: Lähetystiedot kuten nykyisin 60 minuutin tuotantosuunnitelmille. Tuotantosuunnitelman resoluution tulee olla PT15M.

Yhteystiedot: Testipalvelun aikana yhteydenotot osoitteeseen tuotantosuunnitelmat@fingrid.fi