;
12.6.2023 15.18
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Kiinnostaisiko joustomarkkinoiden kehityshankkeen pilotointi?

EU-rahoitteinen OneNet-joustomarkkinahanke tarjoaa mahdollisuutta osallistua hankkeen pilotointiin. Pilotointiin osallistumalla on mahdollisuus päästä testaamaan tulevaisuuden joustomarkkinoita ensimmäisten joukossa.

Fingrid hakee yhdessä muiden hankeosapuolien kanssa kiinnostuneita toimijoita OneNet-hankkeen pilotointiin. OneNet on EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittama kehityshanke, jossa luodaan valmiuksia tulevaisuuden joustomarkkinoille sekä demonstroidaan joustomarkkinan toimintaa. Hanke käynnistyi syksyllä 2020 ja päättyy kevään 2024 aikana. Pilotointi pyritään saamaan valmiiksi syksyn 2023 aikana.  

Toimijoilla on mahdollisuus osallistua pilotointiin omilla resursseillaan ilman hankerahoitusta. Näin osallistujille avautuu mahdollisuus osallistua hankkeessa kehitetyn joustoalustan testaamiseen tarjoamalla pilottiin joustavia resursseja, kuten joustavia kulutuskohteita. Pilotointiin osallistumalla toimijoille tarjoutuu mahdollisuus päästä tutustumaan hankkeessa kehitettyyn joustomarkkinan konseptiin ja oppimaan ensimmäisten joukossa, miten tulevaisuudessa joustavilla resursseilla on mahdollista luoda arvoa. Toimijalta odotetaan kykyä aktivoida joustavia resursseja API-rajapinnan kautta lähetettävien kutsujen ohjaamana sekä aktivointeihin liittyvän mittaustiedon toimittamista hankkeen joustoalustalle.  

Suomesta hankkeeseen osallistuu Fingridin lisäksi Kymenlaakson sähköverkko, Vattenfall, Nord Pool ja Enerim. 

Lisätietoja: 

Jukka Rinta-Luoma, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4145 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Linkki hankkeen nettisivuille: https://onenet-project.eu/ 

_O6A5115 (ID 22662).jpg