;
13.6.2023 15.07
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Flow based -menetelmän 3 kuukauden arviointiraportti toimitettu sääntelyviranomaisille arvioitavaksi

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat toimittaneet siirtoihin perustuvan (flow based) kapasiteetinlaskentamenetelmän kolmen kuukauden arviointiraportin sääntelyviranomaisille arvioitavaksi. Raporttiin on lisätty tiivistelmä sidosryhmäkuulemisessa saaduista vastauksista sekä kantaverkkoyhtiöiden vastineista niihin. Lisäksi raporttiin on korjattu pullonkaulatulojen laskentaa. Sääntelyviranomaisten odotetaan antavan arvion raportista heinäkuun puolessa välissä.

Eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti Pohjoismaissa siirrytään siirtoihin perustuvaan eli flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmään. Flow based -menetelmä perustuu Pohjoismaiden yhteiseen verkkomalliin ja siirtokapasiteettia jaettaessa tapahtuvaan optimointiin, jossa kansantaloudellinen hyöty maksimoidaan siirtoverkon tekniset rajoitteet huomioiden. Uusi menetelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla.

Ennen käyttöönottoa flow based -menetelmää testataan nykyisen menetelmän rinnalla vähintään vuoden ajan. Yksi osa rinnakkaisajoja on kolmen kuukauden tarkastelujakso, jonka ajalta on kirjoitettu arviointiraportti. Raportissa arvioidaan menetelmän toimivuutta ja markkinavaikutuksia ja siitä järjestettiin keväällä julkinen kuuleminen sidosryhmille. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat toimittaneet raportin sääntelyviranomaisille arvioitavaksi. Sääntelyviranomaisten odotetaan antavan arvion uuden menetelmän käyttöönotosta heinäkuun puolessa välissä raporttiin perustuen.

Sääntelyviranomaisille toimitettuun arviointiraporttiin on lisätty tiivistelmä julkisessa kuulemisessa saadusta sidosryhmäpalautteesta, sekä kantaverkkoyhtiöiden vastineista niihin. Sidosryhmäkuulemisen perusteella ei tehty muutoksia raportin sisältöön. Raporttiin on uudelleenlaskettu pullonkaulatulojen, sekä sosioekonomisen hyödyn jakautuminen vastaamaan uutta ACER:n hyväksymää pullonkaulatulojen jakomenetelmää. Lisäksi raporttiin on korjattu pullonkaulatulojen laskennassa havaittu virhe, joka vähentää tarkastelujakson sosioekonomista hyötyä kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Linkki arviointiraporttiinMethodology and concepts for the Nordic Flow Based Market Coupling (nordic-rcc.net)

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät sidosryhmäkonsultaation palautteita käsittelevän sidosryhmätilaisuuden 21.6. klo. 14.00 – 16.00 Suomen aikaa. Ilmoittautumislinkki ja tilaisuuden agenda löytyvät Nordic RCC:n sivulta: Documents & Presentations - Nordic Regional Coordination Centre (nordic-rcc.net)

Lisätietoja:

Meri Viikari, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4458
Sähköpostiosoittet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

flowbased@fingrid.fi

Linkki pohjoismaiseen tiedotteeseen: Updates and newsletter - Nordic Regional Coordination Centre (nordic-rcc.net)

Linkki aiempaan tiedotteeseen: Flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän arviointijakson julkinen kuuleminen alkaa - Fingrid

kuva5.jpg