;
15.3.2023 15.42
Ajankohtaista

Fingridin Green Bond -vuosiraportti julkaistu

Green Bond -vuosiraportissa esitellään Fingridin vihreällä joukkovelkakirjalla rahoittamat hankkeet ilmasto- ja ympäristövaikutuksineen.

Fingrid on julkaissut  Green Bond -vuosiraportin.

Raportti kuvaa yhtiön vuonna 2017 liikkeeseen laskemalla 100 miljoonan euron vihreällä joukkovelkakirjalla (Green Bond) rahoittamat investointihankkeet ja näiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Green Bondista saadut varat allokoitiin yhteentoista investointihankkeeseen, joilla liitetään uusiutuvan energian tuotantoa kantaverkkoon, tai pienennetään sähkön siirron teknisiä häviöitä.

Vuodesta 2019 alkaen Fingrid on raportoinut hankkeiden vaikutuksena myös vältettyjen epäsuorien hiilidioksidipäästöjen määrän uusiutuvan energian tuotantoon liittyvien hankkeiden osalta. Näiden vaikutusten arvioidaan olevan noin 209 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2022. Vaikutukset on varmennettu Ernst & Young Oy:n toimesta.

Fingridin Group Treasurer Jussi Pohjanpalo näkee Green Bondit hyvänä ratkaisuna mahdollistaen osaltaan asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja tulevaisuuden puhtaan, markkinaehtoisen sähköjärjestelmän toteuttaminen.


"Yhtiön vihreä rahoitus mukaan lukien green bondit edistää kustannustehokkaasti sitä, että asiakkaidemme lukuisten puhtaan sähkön tuotanto- ja kulutushankkeiden liittämiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tämä edistää tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ja Suomen kilpailukykyä puhtaalle investointitoiminnalle. Fingridin tavoitteena on lisätä vihreän rahoituksen määrää yhtiön 3 miljardin euron investointiohjelman rahoituksessa”, Pohjanpalo toteaa. 


Lisätietoja:

Jussi Pohjanpalo, Group Treasurer, Fingrid
jussi.pohjanpalo(at)fingrid.fi

FINGRID_greenbond_kansikuva.png