;
21.9.2023 15.56
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja ja tarkistaa kantaverkon liittymismaksujen tasoa

Fingridin suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kaikkiaan kuudelta kuukaudelta vuonna 2024, ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 miljoonalla eurolla. Suunnitelman taustalla on poikkeuksellisen suuret pullonkaulatuotot. Vuoden 2024 tammi-, helmi- ja kesäkuun kantaverkkomaksut on jo päätetty jättää perimättä. Loppuvuoden kantaverkkomaksujen perimättäjättämisestä päätetään kesällä 2024. Uusien kantaverkkoliittymien liittymismaksuja tarkistetaan vastaamaan rakentamisen nousseita kustannuksia 1.1.2024 alkaen.

Fingridin investointiohjelma kantaverkkoon mahdollistaa uusiutuvan sähkön tuotannon ja käytön nopean kasvun, ja tukee Suomen 2035 ilmastotavoitteiden saavuttamista. Puhdas, edullinen ja toimitusvarma sähkö on Suomelle keskeinen kilpailuetu. Sähköjärjestelmän laajeneminen ja monimutkaistuminen nostaa myös järjestelmän operoinnin kustannuksia. Samalla energian hinnan vaihtelut ja suuret siirtovolyymit kantaverkossa lisäävät epävarmuutta Fingridin markkinaehtoisissa kuluerissä.

Poikkeuksellisen suuret sähkön aluehintaerot vuonna 2022 johtivat merkittävään pullonkaulatuottojen kertymään Fingridille. Fingridille kertyy pullonkaulatuottoja Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välisiltä sähkönsiirtoyhteyksiltä. EU-sääntely määrittää pullonkaulatuottojen käytön. Fingrid käyttää pullonkaulatuottoja sähkön rajasiirtokapasiteettia lisäävien investointien rahoittamiseen sekä kohdistaa niitä toiminnan kustannuksiin ja jättää perimättä kantaverkkomaksuja asiakkailtaan. Vuoden 2024 osalta kantaverkkomaksut on jo päätetty jättää perimättä tammi-, helmi- ja kesäkuulta. Loppuvuoden 2024 kantaverkkomaksujen perimättäjättäminen vahvistetaan kesällä 2024. Esitetty suunnitelma ei vaikuta yhtiön muiden palveluiden hinnoitteluun.

- Fingridin keskeisinä tavoitteina on säilyttää sähköjärjestelmän käyttövarmuus korkealla tasolla ja mahdollistaa uusiutuvaan sähköön perustuvan sähköjärjestelmän kasvu. Tällä varmistetaan myös kohtuuhintaista sähkön siirtohintaa. Fingrid hinnoittelee palvelunsa kustannusvastaavasti. Kun vaihtelut yhtiön markkinaehtoisissa kustannuksissa lisääntyvät, se heijastuu väistämättä myös asiakashinnoitteluun. Tulevaisuudessa kantaverkkomaksujen suuruutta voidaankin tarkistaa useammin kuin kerran vuodessa, arvioi Fingridin kantaverkon suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Liittymismaksut 1.1.2024

Kantaverkon liittymismaksuja päivitetään 1.1.2024 alkaen vastaamaan kantaverkon liittymismaksuperiaatteiden mukaisesti sähköasemaliityntöjen rakentamiskustannusten nousua. Liittymismaksuja korotetaan kaikilla jänniteportailla.

Jännitetaso

2023

2024

110 kV

600 000

800 000

220 kV

1 200 000

1 400 000

400 kV

2 000 000

2 200 000

 

Lisätietoja:

Johtaja, Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5213
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi