;
23.10.2023 16.53
Ajankohtaista

Asiakkaat luottavat Fingridin toimivan koko yhteiskunnan hyväksi

Fingrid toteutti vuosittaisen asiakastyytyväisyysmittauksen syyskuussa. Asiakkaat kokevat palveluiden toimivan hyvin ja Fingridin toimivan koko yhteiskunnan hyväksi. NPS-suositteluindeksi oli +45.

Asiakkaat kokevat Fingridin palveluiden toimivan hyvin. Kyselyssä yksittäisiä palveluja arvioitiin arvosanoilla 1-5 ja tuloksissa vaihteluväli oli 3,89-4,28. Kantaverkkopalveluiden keskiarvo oli 4,20 ja sähkömarkkinapalveluiden 4,04. Yksittäisistä palveluista korkeimman arvosanan sai käyttöyhteistyön sujuvuus (4,28), eniten kehitettävää asiakkaiden mielestä oli tasepalveluissa (3,89). Kokonaisuutena asiakkaiden tyytyväisyys Fingridin tuottamiin palveluihin oli hyvällä tasolla ja ne vastaavat asiakkaiden tarpeita (3,94). Net Promoter Score -suositteluindeksi oli +45 (2022: +50, 2021: +41).

Asiakkaat luottavat Fingridin toimivan koko yhteiskunnan hyväksi. Fingridin asiantuntijoiden osaamista ja ratkaisukykyä sekä palveluhalukkuutta arvostetaan, vaikkakin myös kiireestä johtuva käsittelyaikojen pidentyminen on huomattu. Asiakkaat toivovat myös lisää ennakoitavuutta mm. investointeihin, teknisiin vaatimuksiin ja mahdollisiin tuotannon rajoituksiin.

"Yhteistyö asiakkaiden kanssa on keskeisessä roolissa energiamurroksen toteuttamisessa ja yksi strategisista painopisteistämme. Tavoitteemme on parantaa asiakaskokemusta prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä. Tätä työtä teemme yhdessä asiakkaiden kanssa", painottaa asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 264 kantaverkko- ja sähkömarkkinapalveluiden asiakasta ja vastausprosentti oli 30.

NPS (Net Promoter Score) -suositteluindeksi lasketaan kysymyksen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Fingridin tapaa toimia asiakkaidensa kanssa?” tuloksista siten, että arvosanat 9 tai 10 antaneiden osuudesta vähennetään arvosanat 0…6 antaneiden osuus. NPS-tulos voi vaihdella välillä -100 -+100.