;
12.7.2022 12.18
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Tuulivoimabuumi haastaa kantaverkon siirtokykyä länsirannikolla

Tuulivoiman ennätyksellinen kasvu haastaa Suomen kantaverkon siirtokykyä lähivuosina länsirannikolla. Uusien tuulivoimahankkeiden myötä kantaverkkoon tarvitaan länsirannikolla jo tehtyjen verkkovahvistusten lisäksi myös uusia siirtoyhteyksiä. Selvitämme yhdessä eri toimijoiden kanssa uuden tuotannon liittämisen mahdollisuuksia ennen tarvittavien verkonvahvistusten valmistumista. Selvitystyö valmistuu syksyllä.  

Tuulivoimaa suunnitellaan ja rakennetaan Suomessa parhaillaan ennätykselliseen tahtiin. Nykyisin tuulivoimatuotantoa on Suomessa noin 4 000 megawattia. Vuoden loppuun mennessä tuotannon arvioidaan olevan jo noin 5 000 megawattia, ja kolmen vuoden kuluttua sen ennustetaan olevan lähes 10 000 megawattia. Sähkönkulutuksen kasvun myötä Suomessa on ennustettu olevan 2030-luvulla jopa yli 20 000 megawattia tuulivoimatuotantoa.

Kantaverkon muutostarpeet ovat merkittävät, ja Fingrid vastaa tähän vihreän siirtymän asettamaan haasteeseen korottamalla investointiohjelmansa seuraavan kymmenen vuoden aikana kolmeen miljardiin euroon. Tarkempaa analyysiä tulevaisuuden näkymistä saadaan Fingridin sähköjärjestelmävisio – webinaarissa 29.8.

Länsirannikolla, Porin ja Oulun välisellä alueella, on nykyisten ennusteiden mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä noin 5 000 MW tuulivoimatuotantoa. Kantaverkon toiminnan periaatteena on korkea käyttövarmuus ja sähkön siirron laatu. Vaikka Fingrid on uusinut ja vahvistanut koko länsirannikon kantaverkon, sen siirtokyky tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan tuolloin lähes äärirajoilla, erityisesti huolto- tai vikatilanteissa. Tästä syystä Fingrid on käynnistänyt uusien 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksien rakentamisen ympäristöselvitykset ja valmistelut. Uusien voimajohtojen Kristiinankaupungista Tampereelle ja Kalajoelta Keski-Suomeen on suunniteltu valmistuvan vuosina 2027 ja 2028. Ne lisäävät merkittävästi alueen sähkönsiirtokapasiteettia ja helpottavat uuden tuulivoimatuotannon liittämistä sähköjärjestelmään. Käytännön haasteena on, että uusien satoja kilometrejä pitkien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointi ja lupaprosessi vievät aikaa.

Sähköjärjestelmän siirtokapasiteetin lisäksi Fingrid selvittää ratkaisuja, joilla hallitaan haasteita tulevaisuuden tilanteessa, jossa suurin osa sähköntuotannosta on kytkeytynyt verkkoon tehoelektroniikan (suuntaajien) välityksellä. Tämä aiheuttaa näille laitoksille haasteita toimia vakaasti ja selviytyä häiriöistä erityisesti alueilla, joilla tuulivoimatuotantoa on paljon. Tästä aiheesta on asiakaslehteemme haastateltu suunnittelupäällikkö Antti Harjulaa.

Fingrid selvittelee parhaillaan, voidaanko länsirannikolle lisätä uutta sähköntuotantoa ennen edellä mainittujen uusien verkkovahvistusten valmistumista – ja tarkemmin vielä: paljonko, minne ja milloin. Raportoimme tuloksista erikseen syksyllä.

Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Petri Parviainen, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi