;
20.7.2022 14.14
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.9.2022

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.9.2022 alkaen. Korotuksen taustalla on poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuva merkittävä markkinaehtoisten sähköjärjestelmän reservien kustannusten nousu.

 

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu muuttuu 1.9.2022 alkaen siten, että maksu nousee 1,2 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,64 €/MWh). Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Venäjän sähkön tuonnin loppumisen, sähkön korkean hinnan ja vallitsevan sähkömarkkinatilanteen vuoksi sähköjärjestelmän tuotantoa ja kulutusta tasepainottavien markkinaehtoisten reservien kustannukset ovat moninkertaistuneet alkuvuoden tasosta toukokuusta alkaen. Sekä tarvittavien reservin hinta että kansallisilta markkinoilta hankittava reservimäärä ovat kasvaneet. Pääosa kustannusten noususta on tapahtunut automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) hankinnassa (kts. kuva). Kyseisen reservin hankintakustannukset katetaan tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksulla.

Linkki reservien hankinnan raportointiin: Automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR), toteutuneet tuntikaupat >

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset lisäävät epävarmuutta tasepalvelun kustannuksista. Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan jatkuvasti ja maksut päivitetään kattamaan toiminnan kustannukset.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186 (parhaiten tavoitettavissa 11.8. alkaen)

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Katso myös:

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi tai senttiä/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 1,20 €/MWh = 0,00120 €/kWh = 0,120 snt/kWh