;
25.1.2022 15.22
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Tarjouspyyntö osallistumisesta Olkiluoto 3 -voimalaitoksen järjestelmäsuojaan 2023-2024

Fingrid Oyj (Fingrid) toteuttaa yhteistyössä Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) kanssa OL3 järjestelmäsuojan. Järjestelmäsuoja aktivoi Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön (OL3) mahdollisen äkillisen verkosta irtoamisen jälkeen välittömästi erikseen sovittavia kohteita siten, että sähköverkkoon kohdistuva kokonaistehomuutos on enintään 1 300 megawattia (MW). OL3-ydinvoimalaitosyksikkö on noin 1 600 MW:n sähköteholtaan merkittävästi suurempi kuin muut Suomessa olevat sähköntuotantoyksiköt. Suomen sähköjärjestelmä kestää enintään 1 300 megawatin suuruisen äkillisen tehomuutoksen.

OL3 järjestelmäsuojaan voivat osallistua kohteet, jotka kykenevät erittäin nopeaan tehon muutokseen, kuten esimerkiksi kulutus ja sähkövarastot. Tarjottavan kapasiteetin vähimmäiskoko on 5 MW ja vuosittaisen käytettävyyden yli 5 000 tuntia. Lisätietoa järjestelmäsuojasta Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja - Fingrid.

Pyydämme tarjouksia OL3 järjestelmäsuojaan sopivista kohteista ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024. Tarjouspyyntömateriaali löytyy Cloudia-tarjouspalvelusta. Tarjoukset on toimitettava Cloudian kautta viimeistään 21.2.2022 klo 12.00 mennessä tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätietoja antavat
vanhempi asiantuntija Minna Laasonen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5132 ja
yksikön päällikkö Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5181.

etunimi.sukunimi@fingrid.fi