;
9.9.2022 15.54
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähköjärjestelmän reservien saatavuudessa odotettavissa niukkuutta

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne on lisännyt sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia, minkä ennakoidaan näkyvän myös niukkuutena sähköjärjestelmän tehotasapainon hallintaan käytettävien reservien tarjonnassa tulevina kuukausina. Kaikkien reservimarkkinoille osallistumaan kykenevien säätöresurssien toivotaankin olevan tarjolla. Lisäksi Fingrid edistää markkinamuutoksia, jotka helpottavat reservien tarjoamista loppuvuodesta alkaen.

Fingrid käyttää erilaisia reservituotteita tasapainottamaan sekä normaalia sähkön kulutuksen ja tuotannon välistä vaihtelua että palauttamaan tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon häiriötilanteissa, esimerkiksi voimalaitoksen äkillisesti vikaantuessa. Viime kuukausina tarjonta reservimarkkinoilla on vähentynyt energiamarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ja tulevina kuukausina reservien saatavuudessa voi olla ajoittain merkittävää niukkuutta. Ilman riittäviä reservejä kasvaa todennäköisyys siihen, että häiriötilanteissa ajaudutaan sähköpulatilanteeseen ja kulutusta joudutaan irtikytkemään hetkellisesti. Sähköjärjestelmän käyttövarmuuden varmistamiseksi tulevan talvena kaikkien säätöresurssien osallistuminen reservimarkkinoille onkin ensiarvoisen tärkeää.

Säätökapasiteettimarkkinoilla hankintatarpeet kasvavat Olkiluoto 3:n myötä  

Loppuvuodelle ajoittuva Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönotto kasvattaa Suomen sähköjärjestelmän mitoittavan vian nykyisestä 1100 MW:n rajajohtoviasta 1300 MW:iin *), mikä lisää 15 minuutissa aktivoituvan manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) ylössäätökapasiteetin tarvetta. Fingrid varmistaa, että sitä on käytettävissä vähintään Suomen mitoittavaa vikaa vastaava määrä, jotta sähköjärjestelmä pystytään palauttamaan normaalitilaan suurimman mahdollisen yksittäisen vikatilanteen sattuessa. Uusien potentiaalisten ylössäätökapasiteetin tarjoajien pyydetään olevan yhteydessä Fingridiin (Tero Mutikainen, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi)

Katso toteutuneet hankinnat >

Säätökapasiteettimarkkinat viikkohankinnasta tuntimarkkinoiksi 1.12. alkaen

Markkinaehtoinen mFRR-säätökapasiteetin hankinta säätökapasiteettimarkkinoilta uudistetaan nykyisistä viikkomarkkinoista edellisvuorokautena käytäviksi tuntimarkkinoiksi joulukuun 2022 alusta. Tämä helpottaa säätökapasiteetin tarjoamista, sillä näkyvyys tarjottavaan kapasiteettiin parantuu, mitä lähempänä toimitushetkeä hankinta tehdään ja tuntimarkkinoilla tarjousvolyymit voivat vaihdella vuorokauden eri aikoina.

Lue tarkemmin markkinamuutoksen käyttöönotosta tiedotteestamme >

Yhden megawatin säätötarjouskoko laajemmin käyttöön

Lisäksi Fingrid työstää säätösähkömarkkinoiden eli mFRR-energiamarkkinoiden sääntömuutosta siten, että 1 MW:n tarjouskoon käyttöönottoa laajennettaisiin. Jatkossa reservitoimittaja voisi jättää nykyisen yhden sijaan enintään viisi alle 5 MW:n säätötarjousta per suunta eli yhteensä enintään kymmenen alle 5 MW:n säätötarjousta. Muutoksen käyttöönottoa tavoitellaan tulevalle talvikaudelle. Sen myötä erityisesti pienempien säätöresurssien tarjoaminen helpottuisi. Tavoitteena on myöhemmin mahdollistaa laajamittainen 1 MW:n minimitarjouskoon käyttöönotto.

Lisätietoja:

Jyrki Uusitalo, yksikön päällikkö, puh. 030 395 5181


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

*) OL3 järjestelmäsuojan avulla rajataan Olkiluoto 3:n äkillisen tehonsyötön keskeytymisen vaikutus kantaverkkoon automaattisesti 0,3 sekunnissa 1 300 megawattiin.