;
3.5.2022 15.01
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Muutoksia säätökapasiteettimarkkinoille

Säätökapasiteettimarkkinat ovat muuttumassa viikkotason hankinnasta edellisvuorokautena käytäviksi tuntimarkkinoiksi arviolta loppuvuodesta 2022. Ylössäätökapasiteetin hankintamäärät kasvavat ja alassäätökapasiteetin hankinta säätökapasiteettimarkkinoilta aloitetaan vaiheittain vuoden 2023 alusta. Lisäksi yhteispohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinat on suunnitteilla.

Fingrid hankkii säätökapasiteettimarkkinoilta säätökapasiteettia varmistamaan, että kulloinkin on käytössä riittävästi manuaalista taajuuden palautusreserviä (mFRR) tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi sekä muihin siirtoverkon käyttövarmuuden takaamisen edellyttämiin tarpeisiin. Säätökapasiteettimarkkinoiden hankintamalliin on suunniteltu muutoksia, joilla pyritään helpottamaan säätökapasiteetin tarjoamista hankintatarpeiden kasvaessa.

Hankintamallin kehittäminen

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi ehtomuutokset koskien säätökapasiteettimarkkinoiden hankintamallin uudistamista. Fingrid esittää, että nykyiset viikkotason säätökapasiteettimarkkinat muuttuvat edellisvuorokauden aamuna käytäviksi tuntimarkkinoiksi. Uusi hankintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2022.

Linkki aiempaan uutiseen aiheesta.

1 MW minimitarjouskoko

Fingrid on esittänyt myös säätökapasiteettimarkkinoiden minimitarjouskoon pienentämisestä viidestä megawatista yhteen megawattiin. Ehtomuutos odottaa vielä Energiaviraston vahvistusta, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kuukauden kuluttua vahvistuspäätöksestä eli jo ennen hankintamallin uudistusta. Säätösähkömarkkinoiden (energiamarkkinat) minimitarjouskoko pysyy tässä yhteydessä ennallaan, eli reservitoimittaja voi jättää yhden alle viiden megawatin ylös- ja alassäätötarjouksen, mikäli reservitoimittajalla on elektroninen tilaus käytössä eikä säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti (5 MW) muuten täyttyisi.

Ylössäätökapasiteetin hankintamäärät kasvussa

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönoton myötä ylössäätökapasiteetin hankintamäärät säätökapasiteettimarkkinoilta kasvavat ja säätökapasiteettimarkkinoiden hankinnasta tulee nykyisen kevät - syksy välille painottuneen hankinnan sijaan ympärivuotista. Ensimmäiset hankinnat säätökapasiteettimarkkinoilta vuonna 2022 tehtiin viikolle 18.

Toteutuneet hankinnat löytyvät täältä.

Päivittyvä arvio säätökapasiteettimarkkinoiden hankintatarpeesta vuodelle 2022 löytyy täältä.

Alassäätökapasiteetin hankinta aloitetaan vuoden 2023 alusta

Tähän asti Fingrid on hankkinut säätökapasiteettimarkkinoilta vain ylössäätökapasiteettia. Alassäätökapasiteettia ei ole erikseen hankittu, vaan tarve on katettu vapaaehtoisilla kotimaisilla ja pohjoismaisilla alassäätötarjouksilla. Energiamurroksen ja uusien pohjoismaisten tasehallinnan periaatteiden myötä myös alassäätökapasiteetin hankinta tulee kuitenkin ajankohtaiseksi, jotta säätökapasiteetin riittävyys voidaan varmistaa. Fingrid on päättänyt aloittaa alassäätökapasiteetin hankinnan säätökapasiteettimarkkinoilta vuoden 2023 alussa tai viimeistään silloin, kun säätökapasiteettimarkkinoiden markkinamuutos viikkohankinnasta tuntimarkkinoiksi on käytössä. Hankintamääriä tullaan kasvattamaan vaiheittain.

Pohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinat kehitteillä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt toteuttavat yhteispohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinat osana tasehallintahanketta. Yhteismarkkinoilla pyritään parantamaan hankinnan kustannustehokkuutta. Maiden rajat ylittävä säätökapasiteetin kaupankäynti vaatii siirtokapasiteettivarauksen. Yhteismarkkinoiden käyttöönotto on aikaisintaan loppuvuodesta 2023. Siirtyminen pohjoismaisiin säätökapasiteettimarkkinoihin ei muuta merkittävästi säätökapasiteetin hankintamallia, koska hankintarakenne pohjoismaisilla markkinoilla vastaa pitkälti Suomen kansallisiin säätökapasiteettimarkkinoihin loppuvuodelle 2022 suunniteltua muutosta.

Lisätietoja:

Laura Ihamäki, asiantuntija, Fingrid, puh. 030 395 5166
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa aiheesta myös Reservipäivässä.