;
15.2.2022 11.23
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen tasevastaaville tasehallinnan ehdoista: tasepoikkeaman hinnoittelu tehoreservin aktivoituessa

Fingrid käynnistää kuulemisen tasevastaaville tasehallinnan ehtoihin liittyvästä tasepoikkeaman hinnoittelusta tehoreservin aktivoituessa. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridille 18.3.2022 mennessä.

Muutokset eurooppalaisessa lainsäädännössä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2019/943 sähkön sisämarkkinoista) toivat muutostarpeita Suomen tehoreserviä koskettavaan lainsäädäntöön. Uusi päivitetty tehoreservilaki luo edelleen muutoksia tehoreservien käyttösääntöihin ja tasepoikkeaman hinnoitteluun tehoreservin aktivoituessa.

Lainsäädännön muutoksen myötä tasepoikkeaman hinta voi tehoreserviä käytettäessä kohota 10 000 €/MWh:iin nykyisillä vuorokauden sisäisten markkinoiden hintarajoilla.

Uutta lainsäädäntöä vastaamaan Fingrid on valmistellut ehdotuksen tasehallinnan ehdoista tasevastaaville tasepoikkeaman hinnoittelusta tehoreservin aktivoituessa ja käynnistää nyt sidosryhmäkuulemisen ehdotuksesta. Lausunnot ja muutosehdotukset pyydetään toimittamaan Fingridille 18.3.2022 mennessä. Sidosryhmät voivat lähettää lausuntonsa sähköpostitse osoitteeseen taseselvitys[at]fingrid.fi. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella "Kuuleminen tasepoikkeaman hinnoittelusta tehoreservin aktivoituessa". Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee tasevastaavien tasepalveluehdot ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

Kuultavat:

Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset: liite 2 Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen >

Ehdotukset dokumentissa:

  • Määritelmät, tehoreservin aktivointi
  • Luku 2.4 Tasepoikkeaman hinta, viimeinen kappale
  • Luku 3 Tasepoikkeamien hinnoittelu, neljäs kappale

Lisätietoja:

Taseselvitys: Jani Piipponen, Fingrid Oyj, jani.piipponen[at]fingrid.fi

Tehoreservi: Thomas Westerlund, Fingrid Oyj, thomas.westerlund[at]fingrid.fi, Hanni Sonkeri, Fingrid Oyj, hanni.sonkeri[at]fingrid.fi

Aiemmin tiedotettua ja julkaistua aiheesta: 

Tiedote pidetystä tehoreservi-infotilaisuudesta >

Tehoreservi-infotilaisuuden esitysmateriaalit >