;
10.6.2022 16.54
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Kuuleminen kapasiteetin jakomenetelmästä siirto-oikeustuotteille Suomen ja Viron rajalla

Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering käynnistävät kuulemisen kapasiteetin jakomenetelmästä siirto-oikeustuotteille Suomen ja Viron rajalla. Lausunnot ehdotukseen pyydetään toimittamaan Fingridille 26.6.2022 mennessä.

Siirto-oikeuksien (FTR) myöntämistä sääntelee komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista. Asetus velvoittaa siirtoverkonhaltijat myöntämään tarjousalueiden rajoilla pitkän aikavälin siirto-oikeuksia. Energiavirasto on velvoittanut 7.6.2021 tekemässään päätöksessä Fingridiä myöntämään siirto-oikeuksia Suomen ja Viron rajalle.

Siirto-oikeuksien määrän laskeminen määritellään asetuksessa (EU) 2016/1719. Koska asetus ei ole vielä käytössä Baltian alueella, on Fingridin ja Eleringin laadittava kahdenvälinen ehdotus kapasiteetin jakomenetelmästä ja kuultava markkinatoimijoita ennen ehdotuksen lähettämistä viranomaisille hyväksyttäväksi.

Fingrid ja Elering ovat yhdessä laatineet ehdotuksen kapasiteetin jakomenetelmästä vuosi- ja kuukausituotteille. Lausunnot ja muutosehdotukset pyydetään toimittamaan Fingridille tai Eleringille 26.6.2022 mennessä. Sidosryhmät voivat lähettää lausuntonsa sähköpostitse osoitteeseen antti.raininko@fingrid.fi. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Kuuleminen kapasiteetin jakomenetelmästä siirto-oikeustuotteille Suomen ja Viron rajalla.” Annetut lausunnot voidaan julkaista. Saadun palautteen perusteella Fingrid ja Elering viimeistelevät ehdotuksen kapasiteetin jakomenetelmästä ja toimittavat sen Energiavirastolle hyväksyttäväksi ja Konkurentsiametille lausuntoa varten.

Kuultavana oleva ehdotus liitteenä.

Lisätietotoja:

Satu Viljainen, Fingrid
Marja Eronen, Fingrid

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi