;
3.11.2022 10.59
Ajankohtaista

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt valmistautuvat sähkön riittävyysriskien hallintaan

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt tekevät yhteistyötä sähkön riittävyyden edistämiseksi. Yhtiöt jakavat informaatiota ja toimittavat järjestelmäpalveluita toisilleen riskien vähentämiseksi. Kantaverkkoyhtiöiden johtajat tapasivat eilen Helsingissä.

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden johtajat keskustelivat Helsingissä 2. marraskuuta järjestetyssä kokouksessa Euroopan energiakriisistä ja sähkön riittävyydestä alueella.

Alueen kantaverkkoyhtiöt tekevät aktiivista yhteistyötä ja jakavat tietoa alueen turvallisuustilanteesta ja sähkön toimitusvarmuudesta. Mikäli sähkön saatavuutta jouduttaisiin rajoittamaan, kantaverkkoyhtiöt tekevät yhteistyötä minimoidakseen sähkön käyttäjiin kohdistuvat vaikutukset. Yhtiöiden asettama asiantuntijaryhmä analysoi sähkön riittävyyttä Itämeren alueella, erityisesti rajat ylittävien vaikutusten ja riippuvuuksien tunnistamiseksi.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) julkaisi lokakuussa tulevaa talvea koskevan alustavan toimitusvarmuusanalyysin. Analyysissa todetaan sähkön riittävyyteen liittyvien riskien kasvaneen energiamarkkinoilla ja varmuusmarginaalien laskeneen edellisiin talvikausiin verrattuna, erityisesti tammi- ja helmikuun osalta. Itämeren alueella kuivan säätilan skenaarioissa riittävyysriskejä esiintyy Etelä-Ruotsissa, Etelä-Norjassa ja Itä-Tanskassa. Vähäisen ydinvoiman skenaariossa riittävyysriskit kasvavat merkittävästi Etelä-Ruotsissa ja tuonnista riippuvaisessa Suomessa.

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden johtajilla on yhteinen käsitys sähkön riittävyyteen kohdistuvista riskeistä alueella. Kantaverkkoyhtiöt ovat valmiita yhteistyöhön sähkön riittävyyden edistämiseksi, informaation jakamiseen ja järjestelmäpalveluiden toimittamiseen toisilleen riskien vähentämiseksi.

Huolimatta sähkön jo laskevasta kysynnästä alueella yhtiöt kannustavat sähkönkäyttäjiä jatkamaan energian säästämistä. Euroopan unionin neuvoston sopima 10 prosentin sähkön säästötavoite on tarkoituksenmukaisin keino alentaa energian hintaa ja välttää sähkön saatavuuden rajoittamista.

Itämeren alueen sähkön kantaverkkoyhtiöitä ovat Elering, AST, Litgrid, Svenska kraftnät, Statnett, Energinet, Fingrid, PSE ja 50Hertz.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 040 593 8428

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden johtajia