;
14.12.2022 08.38
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Flow-based -menetelmän aikataulun vaikutukset pohjoismaiseen tasehallintahankkeeseen

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen aikatauluihin tulee muutoksia flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönoton viivästyessä. Vaikutusten arviointi valmistuu helmi-maaliskuussa 2023.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt arvioivat siirtoihin perustuvan eli flow-based -kapasiteetinlaskentamenetelmän viivästymisen vaikutuksia pohjoismaiseen tasehallintahankkeeseen. Flow-based otetaan uuden aikataulun mukaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan ja flow-basedin käyttöönotto ovat sidonnaisia toisiinsa. Tämän sekä Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden tietojärjestelmien kehityshaasteiden vuoksi uusien pohjoismaisten säätösähkömarkkinoiden eli mFRR-energiamarkkinoiden käyttöönotto tulee viivästymään. Tämä vuorostaan voi aiheuttaa viivästymistä myös siirtymisessä eurooppalaisille MARI- ja PICASSO-alustoille.

Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt pyrkivät löytämään keinoja rajoittaakseen flow-basedin vaikutusta aikatauluihin. Kytköstä flow-basedin ja pohjoismaisten säätösähkömarkkinoiden välillä ei todennäköisesti tulla kuitenkaan purkamaan.

Uudet aikataulut julkaistaan helmi-maaliskuun 2023 aikana.

Lisätietoa:

Karri Mäkelä, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tiedote 21.11.2022: Pohjoismaisen flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotto viivästyy >

Tiedote NBM-hankkeen sivuilla >