;
10.1.2022 13.47
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingridin vaatimus Energiaviraston kattohintapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä hylätty – asian käsittely markkinaoikeudessa jatkuu

Fingrid toimitti viime lokakuussa markkinaoikeudelle valituksen Energiaviraston syyskuussa tekemästä päätöksestä, joka koskee säätösähkömarkkinoiden ja tasepoikkeaman kattohinnan poistamista. Markkinaoikeus katsoo 3.1.2022 antamassaan välipäätöksessä, ettei asiassa ole syytä määrätä Energiaviraston päätöksen täytäntöönpanoa keskeytettäväksi. Asian käsittely jatkuu markkinaoikeudessa.

Fingrid valitti markkinaoikeuteen Energiaviraston päätöksestä, koska Energiavirasto poisti ehdoista manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) hintakaton. Se velvoitti Fingridin tekemään tarvittavat käytännön toimet sekä toimittamaan vahvistettavaksi muutetut tasehallinnan ehdot vakavien häiriöiden osalta. Valituksessaan Fingrid haki päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kumoamista näiltä osin.

Ratkaisulla huomattava merkitys markkinatoimijoille   

Markkinaoikeus on hylännyt Fingridin vaatimuksen, sillä se katsoo, että Energiaviraston päätöksen täytäntöönpano ei vaaranna Fingridin omaa oikeusturvaa, ei loukkaa Fingridin oikeuksia taikka aiheuta erityisen haitallisia vaikutuksia Fingridille taikka yleiselle edulle.

Markkinaoikeus ei ole ratkaisunsa perusteluissa huomioinut ratkaisun merkitystä markkinatoimijoille (tasevastaaville), vaan on tarkastellut asiaa vain Fingridin (eli valittajan) ja yksilöimättömän yleisen edun näkökulmasta.

Fingrid on perustellut valitustaan muun muassa sillä, että hintakaton poistaminen lisää tasevastaavien ja heidän asiakkainaan olevien markkinatoimijoiden taloudellisia riskejä merkittävästi sekä vaikuttaa haitallisesti yhteistyöhön pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla. Lisäksi velvoitteiden tiukka täytäntöönpanoaikataulu on omiaan aiheuttamaan haittaa, sillä meneillään on laaja pohjoismaisten säätösähkömarkkinoiden muutoshanke 15 minuutin taseselvitysjakson ja markkinoiden käyttöönottamiseksi. Samassa hankkeessa on yhteispohjoismaisesti valmisteltu muutosehdotusta yhteisestä pohjoismaisesta säätösähkön kattohinnasta.

Asian käsittely jatkuu markkinaoikeudessa, joka aikanaan antaa päätöksen pääasiassa. Kun Energiaviraston päätöksen täytäntöönpanoa ei määrätty keskeytettäväksi, on Fingrid velvoitettu hintakaton poistamiseen 29.9.2022 mennessä ellei valituksen hyväksyvää markkinaoikeuden ratkaisua saada sitä ennen.

Lisätiedot:

Varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj

Lakimies Antti Kivipuro, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi.

Aiempi tiedote aiheesta: Fingrid valitti markkinaoikeuteen Energiaviraston päätöksestä