;
1.11.2021 15.59
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid valitti markkinaoikeuteen Energiaviraston päätöksestä

Fingrid on 29.10.2021 toimittanut markkinaoikeudelle valituksen Energiaviraston 29.9.2021 tekemästä päätöksestä, joka koskee tasehallinnan ehtoja.

Fingrid valitti päätöksestä, koska Energiavirasto poisti ehdoista manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) hintakaton ja velvoitti Fingridin tekemään tarvittavat tekniset käytännön toimet viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Lisäksi virasto velvoitti Fingridin toimittamaan vahvistettavaksi muutetut tasehallinnan ehdot vakavien häiriöiden osalta viimeistään 12 kuukauden kuluessa. Valituksessaan Fingrid hakee päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kumoamista näiltä osin.

Hintakaton poistaminen mFRR-markkinan Suomen tarjousalueelta johtaa siihen, että Fingridin on neuvoteltava muiden pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kanssa siitä, onko Suomen tarjousalue mahdollista edelleen pitää osana yhteispohjoismaista mFRR-markkinaa ja millä ehdoilla. Jokaisella eurooppalaisella markkinapaikalla (kuten vuorokausimarkkina, päivänsisäinen markkina ja mFFR-energiamarkkina) on käytössä yhteinen kattohinta samoin kuin yhteispohjoismaisella mFFR-markkinalla ennen valituksenalaista päätöstä.

Hintakaton poistaminen lisää tasevastaavien ja heidän asiakkainaan olevien markkinatoimijoiden taloudellisia riskejä merkittävästi.

Teknisistä syistä johtuen Fingrid toistaiseksi soveltaa yhteispohjoismaista 5 000 euron hintakattoa mFRR-markkinalla.

Lisätiedot:

Varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj

Lakimies Antti Kivipuro, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi.