;
20.1.2022 12.00
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 30.3.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Päivi Nerg, Hannu Linna ja Sanna Syri toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhani Järvi ja Esko Torsti ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Jukka Reijosen ja Pekka Tolosen valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.


Jukka Reijonen.

Jukka Reijonen, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Reijonen on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Aiemmin Reijonen on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran johtotehtävissä vuosina 2014 – 2018, Danske Bankin johtajana vuosina 2011 – 2013, The Royal Bank of Scotland Plc, Helsinki Branch:n johtotehtävissä vuosina 2007 – 2010, Kauphting Bank Oyj:n johtajana 2007, Kuntarahoitus Oyj:ssä eri tehtävissä vuosina 1994 – 2007 ja Postipankki Oy:ssä eri tehtävissä vuosina 1991 – 1994. Lisäksi Reijonen on Metsämassi Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä The Forest Companyn, Finsilva Oy:n, Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n ja VT 7 Holding Oy:n hallituksen jäsen sekä Navidom Oy:n hallituksen varajäsen.


Pekka Tolonen. 

Pekka Tolonen, diplomi-insinööri, eMBA, Suomen kansalainen. Tolonen on toiminut Wärtsilä Oyj:n Euroopan energialiiketoiminnan johtajana vuodesta 2019 alkaen ja sitä ennen muissa johtotehtävissä yhtiössä vuodesta 2017 alkaen. Aiemmin Tolonen on toiminut Finpro Oy:ssä eri johtotehtävissä vuosina 2008 – 2017 sekä konsulttina 2006 – 2007, Enusa S.A:ssa (Espanja) eri tehtävissä vuosina 2001 – 2005, OECD Halden Reactor projektissa tutkijana vuosina 2000 – 2001, VTT:ssä tutkijana ja projektipäällikkönä vuosina 1999 – 2000 sekä Alaratech Oy:n toimitusjohtajana 1997 – 1998. Lisäksi Tolonen on Wärtsilä Deutschland GmbH:n, Wärtsilä ENPA A.S.:n ja Wärtsilä Samarkand:n hallituksien jäsen sekä Iberialais-amerikkalaisen säätiön valtuuskunnan jäsen.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Linna valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Hannu Linna, Sanna Syri ja Pekka Tolonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Päivi Nerg ja Jukka Reijonen ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä kummallakin on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1300 euro/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivulla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

Lisätietoja:
Fingrid, lakiasiainjohtaja Marina Louhija
puh. 040 519 0627