;
22.12.2022 15.40
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingridin ehdotus säätösähkön 10 000 euron hintarajan väliaikaisesta alentamisesta vastatuulessa

Energiaviraston päätösluonnoksen mukaisesti virasto ei ole hyväksymässä Fingridin ehdotusta säätösähkön 5 000 €/MWh hintarajan käytön jatkamisesta ainakin talven yli. Poikkeuksellinen energiamarkkinatilanne on nostanut kaikkien markkinatoimijoiden riskejä. Säätösähkön ja sen seurauksena tasepoikkeaman maksimihinnan pysyessä 1.11.2022 voimaantulleessa 10 000 €/MWh tasossa riskit voivat nousta äkillisesti vaikeuttaen kaikkien sähkömarkkinaosapuolien toimintaa.

Fingrid on saanut Energiavirastolta 20.12. lausunnolle päätösluonnoksen manuaalisen taajuuden palautusreservin (säätösähkön) hintarajasta ja tasevastaavien vakuuksista. Fingrid pitää hyvin huolestuttavana, että Energiavirasto ei ole ottanut päätösluonnoksessaan huomioon vallitsevaa tilannetta energiamarkkinoilla ja markkinatoimijoiden huolta korkeista säätösähkön ja sitä kautta tasepoikkeaman hinnoista sekä niiden vaikutuksista vakuusvaateisiin ja toimintaan tasevastuun hoidossa.

Tänä talvena mahdolliset korkeat säätösähkön hinnat voivat lisätä riskejä sähkötaseen hallinnassa ja nostaa myös merkittävästi tasevastaavien vakuusvaateita. Energiavirasto pyysi päätösluonnoksessaan Fingridiä myös toimittamaan ehdotuksen tasevastaaville asetettavien vakuusvaateiden määräytymisestä.

Säätösähkön hintarajan alentaminen ainakin talven yli nykyisestä 10 000 €/MWh tasosta Fingridin ehdottamalle aiemmalle 5 000 €/MWh tasolle alentaisi taloudellisia riskejä sähkömarkkinoilla huomattavasti, mikäli korkeat säätösähkön hinnat toteutuisivat usealla tunnilla ja nostaisivat sitä kautta myös tasevastaavien vakuusvaatimuksia.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, puh. 050 573 9053
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiempi tiedote aiheesta >