;
3.10.2022 14.38
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid esittää säätösähkön hintakaton korotuksen siirtämistä talven yli

Fingrid on hakenut muutosta Energiaviraston 2.9.2022 antamaan päätökseen, joka koskee manuaalisen taajuudenpalautusreservin eli niin kutsutun säätösähkön teknistä hintarajaa säätösähkömarkkinoilla. Fingrid esittää muutospyynnössä korotetun 10 000 euron hintarajan käyttöönottoa aikaisintaan 1.4.2023.

Energiavirasto on 2.9.2022 antamallaan päätöksellä vahvistanut Fingridin noudatettavaksi säätösähkömarkkinoiden teknisen hintarajan +/- 10 000 €/MWh. Hintarajaa on päätöksen mukaan sovellettava viimeistään 1.11.2022 alkaen.

Fingridille on viime aikoina tullut huolestuneita yhteydenottoja suomalaisilta markkinatoimijoilta ja heitä edustavilta tahoilta koskien säätösähkömarkkinoiden tulevaa teknisen hintarajan korotusta. Säätösähkön hinta vaikuttaa tasepoikkeaman hintaan ja tasevastaaville asetettaviin vakuusvaatimuksiin. Sähkön eri markkinapaikkojen hinnannousuista aiheutuneet kohonneet taloudelliset riskit ovat vaikuttaneet markkinatoimijoihin ja heidän toimintamahdollisuuksiinsa.

Euroopan komissio on antanut laajat vapaudet jäsenvaltioille ottaa käyttöön poikkeuksellisia toimia energiakriisin vaikutusten hillitsemiseksi. Fingrid katsoo, että tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa säätösähkön hintakaton korotuksen siirtäminen talven yli ja ottaminen käyttöön aikaisintaan 1.4.2023 olisi toimenpide, jolla voitaisiin rauhoittaa sähkömarkkinoita ja varmistaa alan toimintaedellytykset tulevan talven aikana. Siihen asti sovellettaisiin nyt voimassa olevaa hintarajaa 5 000 euroa/MWh.

 

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, varatoimitusjohtaja, markkinat, puh. 050 573 9053
Marja Eronen, Fingrid, vanhempi asiantuntija, sähkömarkkinat, puh. 040 527 2000

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi