;
28.12.2022 13.35
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid testaa sähköjärjestelmän toimivuutta Olkiluoto 3:n lähivikakokeella

Lähivikakoe toteutetaan Olkiluoto 3:n täyden tehon tehomuutostestien jälkeen, kuitenkin ennen kaupallisen käytön aloittamista. 

Olkiluoto 3 on noin 1 600 megawatin nettotuotantotehollaan paitsi Suomen, myös pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö. Koko sähköjärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää varmistaa Olkiluoto 3:n koekäyttövaiheessa, että voimalaitos toimii vakaasti ja luotettavasti erilaisissa tilanteissa, mukaan lukien myös verkossa tapahtuvat viat. Tämän vuoksi Fingrid järjestää erillisen lähivikakokeen Olkiluoto 3:n luotettavuuden varmistamiseksi.

Lähivikakoetta varten Fingrid muuttaa kantaverkon kytkentää siten, että kokeen vaikutukset ovat vähäiset muille verkkoon liittyneille. Olkiluoto 3:n on toimittava kokeen aikana ja sen jälkeen luotettavasti. Kokeen aikana Olkiluoto 3 tuottaa kantaverkkoon sähköä. Lähivikakoe toteutetaan Olkiluoto 3:n täyden tehon tehomuutostestien jälkeen, kuitenkin ennen kaupallisen käytön aloittamista.

Fingrid on asettanut voimalaitoksille teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, joiden mukaan voimalaitos tulee suunnitella ja mitoittaa. Vaatimukset on koottu dokumenttiin ”Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV)”, jota Fingrid ylläpitää ja kehittää huomioiden lainsäädännön, sähköjärjestelmän tarpeet ja yleisesti käytössä olevan teknologian.

Lisätietoja:

Minna Laasonen, Fingrid Oyj, puh. 0303 955 132
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Voimalaitosten tekniset vaatimukset >

Olkiluoto 3 kantaverkkoon >