;
28.12.2022 13:40
Aktuellt, Kraftsystem, Pressmeddelanden

Fingrid testar elsystemets tillförlitlighet genom test av närbeläget fel vid Olkiluoto 3

Testet av närbeläget fel genomförs efter effektändringstesterna med full effekt hos Olkiluoto 3, men innan kommersiell drift påbörjas.

Med sin nettoproduktionseffekt på cirka 1 600 megawatt är Olkiluoto 3 den största enskilda kraftverksenheten i det finländska men också i det nordiska elsystemet. Eftersom det gäller hela elsystemets funktion är det viktigt att under Olkiluoto 3:s provdriftsfas säkerställa att kraftverket fungerar stabilt och tillförlitligt i olika situationer, inklusive fel som inträffar i nätet. Därför anordnar Fingrid ett separat test av närbeläget fel för att verifiera tillförlitligheten hos Olkiluoto 3.

För testet av närbeläget fel ändrar Fingrid kopplingen av stamnätet så att effekterna av testet blir minimala för de övriga som är anslutna till nätet. Olkiluoto 3 ska fungera tillförlitligt under och efter testet. Under testet kommer Olkiluoto 3 att producera el till stamnätet. Testet av närbeläget fel genomförs efter effektändringstesterna med full effekt hos Olkiluoto 3, men innan kommersiell drift påbörjas.

På kraftverk har Fingrid ställt tekniska och funktionsmässiga krav enligt vilka ett kraftverk ska projekteras och dimensioneras. Kraven finns sammanställda i dokumentet ”Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, VJV (systemtekniska krav på kraftverk)”, som Fingrid upprätthåller och utvecklar med beaktande av lagstiftningen, elsystemets behov och teknik som används allmänt.

Mer information:

Minna Laasonen, Fingrid Abp, tel. 0303 955 132

Mer om VJV > (på finska)

Mer om OL3 > ( på finska )