;
1.2.2021 11.43
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tanska mukaan pohjoismaiseen taseselvitykseen

Tanska on tänään liittynyt mukaan taseselvitysyhtiö eSettin hoitamaan pohjoismaiseen taseselvitykseen. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden omistama eSett on jo entuudestaan hoitanut Suomen, Norjan ja Ruotsin taseselvityksen. 

Taseselvityksen laajeneminen Tanskan markkinoille on merkittävä askel kohti pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentymistä ja kehittymistä. Se vie maat lähemmäs 15 minuutin taseselvitys- ja yksihintamallia sekä näiden muutosten mukanaan tuomia merkittäviä hyötyjä.

Taseselvityksen yhdenmukaistaminen Pohjoismaissa helpottaa sähkömarkkinoiden toimijoiden pääsyä uusille markkinoille kilpailemaan yhtäläisin ehdoin. Tämä lisää kilpailua, mikä hyödyttää pohjoismaisia kuluttajia. eSettin kaltainen erikoistunut toimija pystyy hoitamaan taseselvityksen tehokkaammin, mikä tuo synergiaetuja kaikille osapuolille.

”Olemme mielellämme mukana tehostamassa Pohjoismaiden markkinoiden toimintaa ja haluamme auttaa tanskalaisia kuluttajia hyötymään siitä”, toteaa eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät perustivat eSett Oy:n vuonna 2013 tavoitteenaan luoda yhteinen taseselvitysjärjestelmä Suomelle, Norjalle ja Ruotsille. Vuonna 2017 eSett otti operatiivisen vastuun maiden markkinaosapuolten taseselvityksestä sekä laskutuksesta ottamalla käyttöön pohjoismaisen taseselvitysmallin. Vuonna 2019 tanskalaisesta kantaverkkoyhtiö Energinetistä tuli eSettin tasavertainen omistaja.

Lisätiedot:

Minnakaisa Ahonen, toimitusjohtaja, eSett Oy, puh. +358 50 542 5427, sähköposti: minnakaisa.ahonen@esett.com

eSettin tiedote aiheesta (englanniksi) >

Aiempi tiedote Energinetin siirtymisestä eSettin osakkaaksi >

www.esett.com 

Sanaselitys: Taseselvityksellä tarkoitetaan sähkön kaupallista käsittelyä sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen eron tasoittamiseksi. Taseselvitys tehdään, kun kulutus- ja tuotantotiedot ovat saatavilla, jolloin tase joko veloitetaan markkinaosapuolilta tai maksetaan heille.