;
14.5.2019 12.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Lehdistötiedotteet

Energinet osallistuu pohjoismaiseen taseselvitykseen ja siirtyy eSett Oy:n osakkaaksi

Tanskalainen kantaverkkoyhtiö Energinet ja eSettin nykyiset omistajat Svenska Kraftnät, Fingrid ja Statnett allekirjoittivat tänään 14. toukokuuta sopimuksen, jonka myötä Energinet tulee mukaan yhteispohjoismaiseen taseselvitykseen siirtymällä eSett Oy:n osakkaaksi.

eSett Oy on pohjoismaista taseselvitystä hoitava yritys. Tähän asti eSett Oy:n ovat omistaneet pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska Kraftnät, Fingrid ja Statnett, joista kullekin on kuulunut kolmasosa osakepääomasta. Transaktion myötä Energinetistä tulee eSett Oy:n osakas ja osakepääoma jaetaan tasan neljän osakkeenomistajan kesken, jolloin kunkin osapuolen osuus on 25 prosenttia. Tanskan markkinatoimijat liittyvät pohjoismaiseen taseselvitykseen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä sääntelyviranomaisten hyväksyttyä uudet markkinaprosessit.

Allekirjoitetulla sopimuksella osapuolet sopivat, että Energinet osallistuu pohjoismaiseen taseselvitykseen. Sopimuksessa kuvaillaan Tanskan markkinoiden yhteyden toteuttaminen ja omistajuuden yksityiskohtien järjestäminen.

”Toivotamme Energinetin ja Tanskan tervetulleiksi yhteispohjoismaiseen taseselvityshankkeeseen. Tämä on odottamamme tärkeä askel, joka edistää pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentymistä ja kehittämistä”, Svenska kraftnätin, Fingridin ja Statnettin toimitusjohtajat toteavat yhteisessä lausunnossaan.

”Vahva pohjoismainen yhteistyö on Energinetille erittäin tärkeää, ja odotamme innolla tätä uutta vaihetta. Entistä tiiviimpi yhteistyö hyödyttää meitä kaikkia yhä mutkikkaampien markkinoidemme toiminnassa ja tukee meitä kilpailussa ja pohjoismaisten markkinoiden harmonisoinnissa”, Energinetin toimitusjohtaja Thomas Egebo kertoo.

Pohjoismaisen taseselvityspalvelun taustaa
Vuonna 2013 Svenska Kraftnät, Fingrid ja Statnett perustivat yrityksen nimeltä eSett Oy tarkoituksena luoda yhteinen taseselvitys Ruotsille, Suomelle ja Norjalle. Yhtiön päätoimipaikka on Helsingissä. Vuonna 2017 eSett Oy otti operatiivisen vastuun Suomen, Norjan ja Ruotsin markkinaosapuolten taseselvityksestä ja laskutuksesta ottamalla käyttöön pohjoismaisen taseselvitysmallin. eSett Oy:n toimitusjohtaja on Minnakaisa Ahonen.

Lisätiedot

Lisätietoja: viestinta@fingrid.fi
+358 95 5757