;
25.11.2021 15.27
Ajankohtaista, Projektit

Oulujoen sähköverkon kehittämisen ensimmäinen vaihe käyttöönotettu

Fingrid uudistaa 1950-luvulla rakennettua, käyttöikänsä päässä olevaa Oulujoen alueen sähköverkkoa vaiheittain. Ensimmäinen vaihe Muhoksen Pyhäselän ja Utajärven Utasen sähköasemien välillä on käyttöönotettu sovitussa aikataulussa syksyllä 2021. Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 kilovolttiin ja uudistustöiden avulla mahdollistetaan myös tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin Muhoksen Pyhäselän ja Utajärven Utasen sähköasemien välinen kokonaisuus vuosien 2019–2021 aikana. ”Vaihtelevista talvista ja koronarajoituksista huolimatta projektikokonaisuuden urakoitsijat ja toimittajat, eli Omexom (Infratek Finland Oy), Enersense (Empower PN Oy), Eltel Networks Oy, Maanrakennus J Päkkilä Oy, KOLEKTOR ETRA ja Siemens Energy Oy suoriutuvat kiitettävästi. Hyvää ja saumatonta yhteistyötä tarvittiin myös asiakkailta sekä Fingridin valvojilta ja asiantuntijoilta”, kiittelee projektijohtaja Risto Ryynänen.

Toisessa vaiheessa vuosina 2021–2022 rakennetaan Utajärven Utasen ja Vaalan Nuojuakankaan sähköasemien välinen osuus. Samanaikaisesti projektin toisen vaiheen kanssa asiakkaan Leppiniemen sähköasema valmistuu, ja Pyhäkosken sähköaseman 110 kilovoltin toiminnot siirretään Pyhänselän sähköasemalle.

45 kilometrin pituinen voimajohto Pyhänselän ja Nuojuankankaan välille toteutetaan 400 + 110 kilovoltin rakentein, ja se on pitkän aikavälin kehittämisessä tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista. Lisätietoja Pyhänselkä-Nuojua-voimajohdosta voi lukea sivuiltamme täällä.

Oulujoen verkonkehittämishankkeen Fingridin investointikustannukset ovat yhteensä noin 45 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Fingrid projektijohtaja Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219

Oulujoen kokonaisuus - Fingrid


Pyhänselkä kuvattuna lokakuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.