;
1.6.2021 10.34
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Mainetutkimuksesta kiittävän vihreät arvosanat Fingridille

Tutkimusyhtiö T-Media kysyi huhtikuussa 2021 Fingridin asiakkailta arviota yhtiön toiminnasta. Kahdeksasta eri osa-alueesta muodostui kokonaisuutta arvioiva mainearvosana. Tulosten perusteella Fingridin maine on asiakkaidensa keskuudessa hyvällä tasolla.

Fingrid selvitti huhtikuussa asiakkaidensa näkemystä yhtiön toimintatavoista kahdeksan eri osa-alueen osalta. Kokonaistuloksesta muodostui asiakkaiden antama mainearvosana, joka on 4,04 (asteikolla 1-5).

”Tämä arvosana tekee nöyräksi ja saa meidät ponnistelemaan entistä enemmän. Mainehan syntyy arjen teoista ja on hyvä tietää olevansa oikealla polulla. Haastetta kyllä riittää energiajärjestelmän murroksen keskellä, eli tekoja tarvitaan jatkossakin.” sanoo johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä.

Kaiken kaikkiaan Fingridiä arvioi 64 asiakasta, joista 35 oli toimitusjohtajia, 24 muussa johtavassa asemassa olevia ja loput viisi muussa asemassa olevia. Maineen osa-alueista erinomaiselle tasolle ylsivät talous, työpaikka, johto, vastuullisuus ja hallinto. Toimitusjohtajat arvioivat Fingridiä hivenen kriittisemmin kuin muut johtavassa asemassa olevat työntekijät. Vuorovaikutus ja tuotteet sekä palvelut saivat varsinkin toimitusjohtajilta heikommat arviot.

”Fingridin saamat tulokset ovat erinomaisia. Vain muutamat organisaatiot saavat yli neljän yltäviä arvosanoja näin monesta tärkeimmiksi havaituista maineen osa-alueesta. Tutkimuksen aikana keräämämme avoin laadullinen palaute on myös linjassa mainearvosanojen kanssa. Fingrid osaa ja selvästi haluaa toimia yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa”, kertoo T-Media Oy:n toimitusjohtaja Harri Leinikka

Hyvä maine takaa sidosryhmien tuen

T-Median mainemallin mukaan organisaation maine vaikuttaa voimakkaasti sen sidosryhmiltään saamaan tukeen asioiden edistämiseksi. Kyselyssä tutkittiin asiakkaiden tukea eri tilanteissa. Tästä osiosta Fingrid sai arvosanan 4,07. Tämä tarkoittaa, että Fingridiin luotetaan, yhtiötä tuetaan kriisissä ja sitä suositellaan. Fingrid nähdään yhtiönä, jossa voi työskennellä ja siihen kannattaa investoida. Palvelut ja tuotteet, joita yritys tarjoaa asiakkailleen koetaan hyviksi.

Kehityskohteena aiempaa tiiviimpi vuoropuhelu

Tutkimustuloksista ei ilmene varsinaisia heikkouksia. Annettujen palautteiden perusteella huomiota on kiinnitettävä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa sekä tuotteiden ja palveluiden hinta-laatu-suhteeseen. Näillä osa-alueilla tulokset olivat niin ikään hyviä, mutta jäivät parhaimpien osa-alueiden arvosanoista. Myös avoimissa kommenteissa pyydettiin kiinnittämään huomiota näihin teemoihin.

”Korona-aika on luonut omat haasteensa kasvokkaisille tapaamisille, mutta samalla parantuneet etäyhteyskäytännöt ovat mahdollistaneet tiiviin yhteydenpidon aiempaa tiiviimmin ja useampien eri tahojen kanssa. Olemme kokeilleet erilaisia asiakaskohtaamisen muotoja, joista hyvänä esimerkkinä on ennätyssuosion saanut Fingrid Current -päivä Digitalisaatiolla ei korvata jatkossakaan suoraa asiakaskohtaamista. Tavoitteenamme on kutsua uusia vuorovaikutuksen tapoja hyödyntäen asiakkaamme ja muut sidosryhmämme entistä tiiviimmin mukaan toimintamme suunnitteluun ja kehittymiseen”, vakuuttaa Jyrinsalo.

Toiminnastamme voi lukea lisää yhtiön www-sivujen kautta ja tilata kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeemme. Syksyn Fingrid Current pyritään mahdollistamaan kaikille halukkaille sekä perinteisenä kohtaamisena että verkon yli.

Lisätiedot: 

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118

Fingridin maine tutkittiin ensimmäistä kertaa asiakkaiden keskuudessa. Aiemmin samalla mallilla on tutkittu poliittisen päättäjien, median ja alan opiskelijoiden käsityksiä Fingridistä.

 

Fingridin tulos sidosryhmätuen osa-alueissa:

Mainetutkimus, osa-alueet

 

Fingridin tulos sidosryhmätuen väittämien osalta:   

Mainetutkimus, väittämät