;
17.12.2021 13.56
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen tehoreservin käyttösäännöistä

Fingrid käynnistää kuulemisen tehoreservin käyttösäännöistä seuraavalle tehoreservikaudelle, joka alkaa vuonna 2022. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridiin 17.1.2022 mennessä.

Muutokset eurooppalaisessa lainsäädännössä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2019/943 sähkön sisämarkkinoista) tuovat muutostarpeita Suomen tehoreserviä koskettavaan lainsäädäntöön. Uusi päivitettävänä oleva tehoreservilaki luo muutoksia myös tehoreservien käyttösääntöihin.

Fingrid on valmistellut ehdotuksen käyttösääntöjen päivittämiseksi vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja käynnistää nyt sidosryhmäkuulemisen niistä. Lausunnot ja muutosehdotukset pyydetään toimittamaan Fingridille 17.1.2022 mennessä. Sidosryhmät voivat lähettää lausuntonsa sähköpostitse osoitteeseen reservit[at]fingrid.fi. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella "Tehoreservin käyttösääntöjen konsultaatio 2021". Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee käyttösäännöt ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

Thomas Westerlund, Fingrid Oyj, thomas.westerlund[at]fingrid.fi

Hanni Sonkeri, Fingrid Oyj, hanni.sonkeri[at]fingrid.fi

Tiedote pidetystä tehoreservi-infotilaisuudesta >

Tehoreservi-infotilaisuuden esitysmateriaalit >