;
18.1.2021 12.13
22.1.2021 12.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingridin verkkovisio julkaistu

Fingrid on julkaissut vision kantaverkon pitkän ajan kehittämistarpeista ja ratkaisuista. Verkkovisio perustuu sähkön tuotanto- ja kulutusrakennetta kuvaaviin skenaarioihin. Sähkosektori on avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja verkkovisio osoittaa, että Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää miljardiluokan investointeja kantaverkkoon. 

Verkkovision tuloksista ilmenee, että Suomen vuodelle 2035 asettama hiilineutraaliustavoite edellyttää merkittäviä, noin kolmen miljardin euron investointeja kantaverkkoon seuraavan 15 vuoden aikana. Investoinnit kantaverkkoon mahdollistavat kymmenien miljardien investoinnit muualle yhteiskuntaan: teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistymiseen sekä puhtaaseen sähköntuotantoon. Fingrid on jo päivittänyt visiotyön pohjalta investointisuunnitelmansa tulevalle kymmenelle vuodelle.

Kantaverkon suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo: ”Sähkösektori on avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja Fingrid on sitoutunut tekemään kaikkensa energiamurroksen mahdollistamiseksi Suomessa. Päivitetty investointisuunnitelmamme on linjassa hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen kanssa."Investoinnit kantaverkon vahvistamiseksi tulee tehdä, jotta merkittävä sähkönkäytön lisääminen teollisuudessa, lämmityksessä ja liikenteessä on mahdollista. Investointien vaikutusta kantaverkkomaksujen yksikköhintaan hillitsee ennustettu sähkönkulutuksen kasvu.  

Sähkön siirto pohjoisesta etelään kasvaa – myös tarve uusille rajasiirtoyhteyksille

Kaikissa tarkastelluissa verkkovision skenaarioissa sähkön siirtotarve pohjoisesta etelään kasvaa merkittävästi. Kantaverkon pohjois-eteläsuuntainen siirtokyky on moninkertaistettava rakentamalla uusia voimajohtoja ja ottamalla käyttöön älykkäitä ratkaisuja. Näillä toimenpiteillä Suomi voidaan säilyttää yhtenäisenä sähkökaupan hinta-alueena, joka mahdollistaa saman sähkön markkinahinnan koko maassa.

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista auttaisi uusien sähkön siirtoyhteyksien toteuttaminen Ruotsiin ja Baltiaan vuoteen 2035 mennessä. Yhteyksien markkinahyödyt riippuvat Itämeren alueen sähkömarkkinoiden ja alueen muiden siirtoyhteyksien kehittymisestä. Fingrid jatkaa uusien Ruotsin ja Baltian siirtoyhteyksien tarkempaa analysointia osana kansainvälistä verkkosuunnitteluyhteistyötä.

Suomen sähköntuotanto ja -käyttö voi nousta 2030-luvulla hyvinkin voimakkaasti. Tämä voisi toteutua esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden voimakkaan kasvun tai energian viennin seurauksena. Tällöin kantaverkkoon tarvitaan uusia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla sähkönsiirtokapasiteettia voidaan oleellisesti kasvattaa. Laajamittainen energiavienti Suomesta voisi toteutua sähkön lisäksi vedyn tai synteettisten polttoaineiden muodossa.

Fingrid jatkaa työtään kantaverkon kehittämisen parissa ja seuraava askel on kantaverkon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja julkaisu kesällä 2021. Kehittämissuunnitelma konkretisoi seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavia kantaverkkoinvestointeja.

Fingrid järjesti kaikille avoimen webinaarin verkkovision keskeisistä tuloksista 21.1.

Lisätietoja:

Jussi Jyrinsalo, Fingrid, puh. 030 395 5118
Mikko Heikkilä, Fingrid, puh. 030 395 5113

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

Linkki verkkovisio-liitteeseen >

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin Q&A >

Verkkovisiosta Fingridin sivuilla >

Tiedotetta päivitetty 22.1.