;
28.9.2021 15.12
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingridin investoinneilla lisää liityntävalmiuksia ja käyttövarmuutta Jyväskylän ja Joroisten alueen kantaverkkoon

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid uusii vuonna 1946 rakennetun, itä-länsisuuntaisen Jyväskylän Hämeenlahden ja Joroisten Hännilän välisen 110 kilovoltin voimajohdon, joka on tullut käyttöikänsä päähän. Samalla uusitaan johdon varrella sijaitseva 110 kV Kauppilan sähköasema, jotta sähköaseman liitettävyys paranee. Hankkeilla mahdollistetaan noin 200 megawatin tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon.

Uusittava, noin 100 kilometrin pituinen puupylväillä kulkeva voimajohto, sijaitsee haastavassa maastossa, jossa on paljon saaria ja korkeuseroja. Käyttöikänsä päähän tulleen voimajohdon uusimisella saadaan verkkoon lisää siirtokapasiteettia ja pienennetään häviöitä alueen sähkönsiirrossa.

Voimajohdon lisäksi Kauppilan sähköasema uusitaan kaasueristeisenä kytkinlaitoksena nykyisen sähköaseman viereen. Sähköaseman uusiminen mahdollistaa uudet liitynnät kantaverkkoon. Sähköasema rakennetaan käyttäen SF6-vapaata teknologiaa, sillä Fingridin tavoitteena on pidemmällä aikavälillä minimoida SF6-kaasupäästöt ja hyödyntää uutta SF6-kaasuista vapaata teknologiaa kaikissa uusissa kaasueristeisissä kytkinlaitoksissa.

Hämeenlahti-Hännilä-voimajohdon ja Kauppilan sähköaseman uusiminen ovat osa Fingridin investointisuunnitelmaa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat vajaa 30 miljoonaa euroa ja niiden on määrä valmistua vuosien 2023-2024 aikana.

Rakentaminen on tällä hetkellä vilkasta, sillä vanhoja sähköasemia ja käyttöikänsä päässä olevia voimajohtoja on uusittava eri puolilla Suomea. Investoinneillaan Fingrid ylläpitää kantaverkon käyttövarmuutta, jolla turvataan varma sähkö ja toimiva yhteiskunta. Tuulivoiman tuotannon liittymismahdollisuudet ovat myös osaltaan edistämässä Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja:
Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039

Fingrid-lehden artikkeli SF6-vapaasta teknologiasta:
https://www.fingridlehti.fi/fingrid-luopuu-ilmastolle-haitallisesta-sf6-eristekaasusta-vahitellen/